کنفدرالیسم جوامع کوردستان: هر جایی را باید به میدان مبارزه آزادی فیزیکی رهبر آپو مبدل کرد

ک.ج.ک: ۴ آوریل، زادروز رهبر آپو را به ملت کورد، به زنان و تمامی خلق‌ها شادباش می‌گوییم. نخست در روستای آمارا که زادگاه رهبر آپوست، باید هر جایی را به میدان مبارزه برای آزدی فیزیکی رهبر آپو مبدل کرده و سالروز تولد وی را گرامی داشت.

ریاست مشترک شورای اجرایی کنفدرالیسم جوامع کوردستان در بیانیه‌ای زادروز رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان را تبریک گفت.

در بیانیه ک.ج.ک آمده است:

"۴ آوریل، زادروز رهبر آپو بر خلق کورد، زنان و تمامی خلق‌ها مبارک باد. ما سالروز تولد رهبر آپو را جشن می‌گیریم و به مادر أویش که چنین فرزندی را به انسانیت بخشیده است ادای دین می‌کنیم.

زادروز رهبر آپو متعلق به تمامی خلق‌ها، زنان، مردم و جوامع تحت ستم است. چنین زادروزهایی به دلیل اهمیتشان برای بشریت گرامی داشته می‌شوند. رهبر آپو مرزهای فردیت را سپری کرد. هویت جمعی است که بخصوص خلق‌های ستمدیده، جوامع و زنان از ایشان صیانت به عمل آوردند. جوامع و زنان و انسانیت خصوصا خلق‌های ستمدیده از ایشان صاحب‌مندی می‌کنند. وجود رهبر آپو در تاریخ آزادی و دمکراسی همچون تحولی مهم است. رهبر آپو با بیان «تمام تجربه ذهنی تاریخ بشریت را همچون عسل عرضه کردم» نقش تاریخی خو درا به شیوه‌ای چشمگیر نمایان کرد.

رهبر آپو اینچنین چیزهای بسیاری را به خلق کورد، به خلقههای خاورمیانه، به بشریت و زنان بخشید. ما هم وامدار رهبری هستیم. تنها افراد بی‌وجدان، ظالم، بی‌بهره از عدالت می‌توانند دستاوردهای رهبر آپو برای بشریت را رد کنند. رهبر آپو با فکر، با دستاوردهایی که به خلق کورد، زنان و خلق‌ها ارزانی داشت، به شیوه‌ای غیرقابل انکار خود را به همه بشریت منتسب می‌داند. از اینرو ۴ آوریل باید به روزهایی برای گسترش مبارزه برای آزادی فیزیکی رهبر آپو مبدل گردد. مگر اینچنین بتوان به پاسخی شایسته برای میلاد خلق کورد، زنان و جوامع ستمدیده بدل گشت. اینچنین می‌توانیم دین خود را به رهبر آپو ادا کنیم. بدون شک رهبر آپو به خلق کورد، زنان و تمامی خلق‌ها گفته است که باید برای آزادی خویش مبارزه نمایند، بدین شیوه خاطرنشان کرده است که آزادی فیزیکی رهبر آپو و خلق‌ها، زنان و جوامع یکی است. کارزار ما با عنوان «حصر، فاشیسم و اشغالگری کافیست؛ روز آزادی فرا رسیده است» همزمان مبارزه برای آزادی فیزیکی رهبر آپو می‌باشد.

در این چارچوب باید نخست در روستای آمارا که زادگاه رهبر آپوست، هر جایی به میدان مبارزه برای آزادی فیزیکی رهبر آپو مبدل شده و سالروز تولد رهبر آپو در آن جشن گرفته شود. ما اعلام می‌داریم که انسان باید سال ٢٠٢١ را به سال آزادی رهبر آپو و کوردستان مبدل کند، با رهبر آپو در نوروز آمد گردهم آییم، ما سوگند یاد می‌کنیم که شایسته این میلاد مقدس باشیم."