"ما ۲۴ ساعته به دشمن ضربه زده و اشغالگری را شکست می‌دهیم"

گریلاهای کارزار جنگ خابور اعلام کردند، ما با ایدئولوژی رهبر آپو در مقابل دشمن می‌ایستیم. ما به خود باور داریم و پیروز می‌شویم. روزانه ۲۴ ساعته به دشمن ضربه زده و به اشغالگری پایان می‌دهیم.

گریلاهای ه.پ.گ و یژاستار علیه ارتش اشغالگر ترکیه و تبهکارانش به طور مداوم مقاومت می‌کنند. گریلا و فرماندهان کارزار جنگ خابور علیه حملات اشغالگرانه جنگی تاریخی انجام داده و می‌گویند، تا زمانی که ایدئولوژی رهبر آپو وجود داشته باشد، ما اجازه نمی‌دهیم دشمن در خاکمان مستقر شود.

گریلا در دوره‌ای جدید با تاکتیک‌های جدید می‌جنگد و اجازه اشغالگری را به دشمنان نمی‌دهد

گریلای یژا ستار اَلفتریا آرین در جبهه‌های مقاومت در مورد حملات اشغالگران می‌گوید: حملاتی بسیار سنگین علیه مناطق ما وجود دارد، اما در مقابل اینها مقاومتی بزرگ انجام می‌شود. ما به عنوان مبارزان آزادی در جنگ خابور شرکت کرده‌ایم. حملات علیه زندوره، دراره و کوردینه بدون وقفه ادامه دارند و دشمن تلاش می‌کند در مناطق ما خود را مستقر کند، اما در مقابل اینها کارزار انقلابی ما نیز ادامه دارد. جنگی دشوار رخ می‌دهد و دشمن در بالاترین سطح از تکنولوژی خود استفاده می‌کند، اما مقاومت نیز در سطح عالی انجام می‌شود. با کارزار «روزِ آزادی فرارسیده است» و بر اساس مرحله‌ی جدید، تاکتیک‌های غنی به کار گرفته شده و عملیات‌های موفق انجام می‌شود. علیرغم همه‌ی تکنولوژی مدرن که دشمن از آن استفاده می‌کند، عملیات‌های ما بدون وقفه ادامه دارند و این خود برای ما پیروزی بزرگی است. گریلا در مرحله‌ی نوین با تاکتیک‌های نوین و جدید می‌جنگد و اجازه‌ی اشغالگری را به دشمنان نمی‌دهد. جنگی سنگین رخ داده و علیه تکنولوژی مدرن خوددفاعی انجام می‌شود. در مقابل دشمن این‌چنینی، ایدئولوژی رهبر آپو ما را سرپا نگه داشته است.

ما به عنوان یژا ستار هرگز اجازه نمی‌دهیم اشغالگران در خاک ما مستقر شوند

گریلا الفتریا آرین در ادامه سخنانش گفت: نیروهای پیشاهنگ کارزار انقلابی زنان هستند. دشمن جنگی درونی و روانی انجام داده و به سنگینی مناطق ما را بمباران می‌کند و تلاش می‌کند این گونه تاثیرگذار باشد، اما ما همیشه به ایدئولوژی رهبر آپو پایبند هستیم و تا زمانی که این ایدئولوژی وجود داشته باشد، ما اجازه نمی‌دهیم دشمن در خاک ما به اشغالگری بپردازد. ما آنها را در جنگ خابور شکست خواهیم داد. نباید خلق ما در جنوب کوردستان در مقابل این اشغالگری سکوت کنند. خاک ما اشغال می‌شود. ما نیز به عنوان گریلا می‌جنگیم و مقابله می‌کنیم، اما باید خلقمان نیز پشتیبان ما بوده و از ما حمایت کنند و در مقابل این حملات اشغالگرانه به اعتراض پردازند. در جنگ خابور به عنوان نیروهای یژا ستار پیشاهنگی این جنگ را به عهده داریم. ما به خودمان باور داریم و پیروز خواهیم شد. ما به عنوان نیروهای یژا ستار هرگز اجازه نمی‌دهیم اشغالگران در خاک ما بمانند. ما آنها را در متینا شکست خواهیم داد.

موضع‌گیری شهید کورتای و شهید چکدار برای ما فرمان مقاومت است

گریلا باقر باشقلا به عنوان فرمانده‌ی یکی از سنگرهای جنگ در مقابل حملات اشغالگرانه در حال مبارزه است. وی در مورد موضع‌گیری مقاومت‌گرانه‌ی گریلاهای آزادی کردستان صحبت کرد و گفت: به مقاومتگران متینا، زاپ و آواشین سلام و درود می‌فرستم. گریلا علیه دومین ارتش بزرگ ناتو با اراده‌ای پولادین مقاومت می‌کند. دشمن تاکنون هیچ پیروزی بدست نیاورده است. گریلاها با عملیات‌ها و تاکتیک‌های نوین خود به دشمن ضربه می‌زنند. دشمن در برخی مکان‌ها خود را به سختی مستقل کرده است، اما رفقای ما با عملیات‌هایشان اجازه این کار را نمی‌دهند، تا دشمن به آسانی در خاک ما بماند. در این مرحله موضع‌گیری شهید کورتای و شهید چکدار برای ما دستور مقاومت است. روح این فدایی‌ها که به دشمن حمله کردند، برای ما راهنما و نشان‌دهنده‌ی راه است.

تکنولوژی نمی‌تواند در مقابل اراده گریلا پیروز شود

گریلا باقر در ادامه‌ی سخنانش به جنگ ویژه‌ی دولت ترکیه اشاره کرد و گفت: در این جنگ، دشمن جنگی ویژه را انجام می‌دهد. همیشه رسانه‌ها و نشریات آنها برای انجام این جنگ ویژه آماده هستند. اما علیرغم این همه تکنولوژی و تکنیک نیروهای گریلا از خود دفاع کرده و همیشه عملیات حرفه‌ای خود را انجام می‌دهند. دشمن شکست خورده و به همین دلیل این همه به حملات خود ادامه می‌دهد، تا این گونه عمر خود را طولانی‌تر کند.

دشمن از پلید‌ترین و غیر ‌اخلاقی‌ترین معیارها انسانی استفاده کرده و به استفاده از گاز شیمیایی روی آورده است. به وسیله‌ی هواپیماهای نظارتی خود به پخش کردن بیانیه‌ها و ادامه جنگ ویژه روی آورده است. اینها همه نشان از شکست دشمن می‌باشد. دشمن به دلیل درمانده بودن خود از هر راه غیر اخلاقی و پلیدی استفاده می‌کند. دشمن خوب بداند، هر چقدر هم از تکنولوژی مدرن و پیشرفته استفاده کند، اما نمی‌تواند در مقابل اراده و روحیه‌ی گریلا موفق شود. رهبر آپو می‌گوید؛"بزرگترین تکنیک خود انسان است" و گریلا در قرن ۲۱ در مقابل بزرگترین و پیشرفته‌ترین ابزار و تکنیک‌ها با فکر و اندیشه رهبر آپو مقاومت می‌کند. تا زمانی که فلسفه رهبر آپو وجود داشته باشد، راه ما نیز روشن است. با دلسوزی‌مان برای شهدا و رفقای شجاع و نیرومندمان، اجازه نمی‌دهیم تا دشمن اشغالگر پیروز شود. به هیچ وجه اشغالگری ترکیه نمی‌تواند به آسانی در خاک ما مستقر شود. ۲۴ ساعته ما به دشمن ضربه زده و اشغالگری را نابود می‌کنیم.