عملیات‌های زیادی توسط گریلاها در زاپ و متینا انجام شد

گریلاهای آزادی کوردستان در زاپ و متینا مجموعه عملیات‌هایی انجام داد. ۱ سرباز اشغالگر ترکیه که در این عملیات کشف شد مجازات شد، ۳ دوربین نظارتی و ۱ پهپاد منهدم شد.

بیانیه ه‌پ‌گ

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی نیروهای مدافع خلق (ه‌پ‌گ) در خصوص عملیات‌های گریلا و حملات ارتش اشغالگر ترکیه این جزئیات را به اشتراک گذاشت:

«منطقه متینا؛

در ۸ ژوئن در ساعت ۱۴:۳۰ اشغالگران در تپه بامَرنه با تاکتیک تک‌تیراندازی مورد هدف و اصابت قرار گرفتند و ۱ اشغالگر مجازات شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار ما انجام شد.

منطقه شهید دلیل غرب زاپ ؛

در ۸ ژوئن در ساعت ۰۸:۲۸ یک دستگاه دوربین نظارتی متعلق به اشغالگران در منطقه مقاومت تپه جودی با یک تاکتیک تک‌تیراندازی مورد هدف قرار گرفت و منهدم شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار ما انجام شد.

در ۸ ژوئن در ساعت ۱۶:۱۰ اشغالگران در منطقه مقاومت تپه جودی با سلاح‌های سنگین مورد هدف و اصابت قرار گرفتند.

روز ۸ ژوئن در ساعت ۱۶:۳۰، اشغالگرانی که قصد موضع‌گیری در منطقه مقاومت تپه جودی را داشتند، با سلاح‌های سنگین مورد مداخله قرار گرفتند و کار آنها متوقف شد.

روز ۹ ژوئن در ساعت ۱۰:۱۰، اشغالگرانی که قصد موضع‌گیری در منطقه مقاومت تپه جودی را داشتند، با سلاح‌های سنگین مورد مداخله قرار گرفتند و کار آنها متوقف شد.

در ۹ ژوئن ساعت ۱۸:۱۰ یک فروند پهپاد متعلق به اشغالگران در منطقه مقاومت تپه جودی با سلاح فردی مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد. این عملیات توسط نیروهای یژا استار ما انجام شد.

در ۱۰ ژوئن در ساعت ۰۲:۳۰ یک سیستم دوربین نظارتی متعلق به اشغالگران در منطقه مقاومت تپه جودی با یک تاکتیک تک‌تیراندازی مورد هدف قرار گرفت و منهدم شد.

در ۸ ژوئن در ساعت ۱:۴۰ و ۱۷:۲۲ اشغالگرانی که قصد پیشروی به سمت تونل‌های ما در منطقه مقاومت اِف‌اِم را داشتند با یک تاکتیک سابوتاژ مورد هدف  و اصابت قرار گرفتند.

در ۹ ژوئن ساعت ۱۲:۳۰ سگی که اشغالگران قصد اعزام آن به تونل‌های ما در منطقه مقاومت اِف‌اِم را داشتند خنثی شد. همچنین ۱ چراغ قوه و ۱ دوربین سر نیز کشف و ضبط شد.

در ۹ ژوئن در ساعت ۱۷:۲۰ اشغالگرانی که قصد داشتند در منطقه مقاومت اِف‌اِم موضع‌گیری کنند با یک تاکتیک سابوتاژ مورد هدف و اصابت قرار گرفتند. پس از این عملیات، کار اشغالگران متوقف شد.

در ۹ ژوئن، ساعت ۲۲:۲۰، یک سیستم دوربین نظارتی متعلق به اشغالگران در منطقه مقاومت اِف‌اِم مورد با تاکتیک تک‌تیراندازی مورد اصابت قرار گرفت و منهدم شد.

در ۹ ژوئن ساعت ۱۵:۱۰ اشغالگران در منطقه مقاومت تپه آمدیه با سلاح‌های سنگین مورد هدف و اصابت قرار گرفتند.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه با مواد منفجره ممنوعه؛

در ۸ ژوئن تونل‌های ما در منطقه مقاومت تپه اف‌ام منطقه شهید دلیل غرب زاپ یک بار با مواد منفجره ممنوعه بمباران شد.

در ۹ ژوئن، تونل‌های جنگی ما در منطقه مقاومت تپه جودی واقع در منطقه شهید دلیل غرب زاپ یک بار با مواد منفجره ممنوعه بمباران شد.

حملات ارتش اشغالگر ترکیه؛

در ۸ و ۹ ژوئن، مناطق لولان و کولیت از توابع خاکورک ۲ بار؛ مناطق مقاومت شِلازه، بازه و بِشیلی از توابع متینا ۳ بار؛ منطقه مقاومت تپه بهار واقع در منطقه شهید دلیل غرب زاپ ۲ بار؛ در مجموع ۷ بار توسط هواپیماهای جنگی بمباران شد.»