نیروهای مدافع خلق: موضع‌گیری مبارزان آپویی هرگز فراموش نخواهد شد

نیروهای مدافع خلق با بیان اینکه ۲۹ سپتامبر در زاپ ۳ گریلا به شهادت رسیدند، گفت: «موضع‌گیری مبارزان آپویی، فداکاری‌ها ، رشادت‌ها و تلاش‌های بزرگ آنها هرگز فراموش نخواهد شد.»

مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق درباره سه گریلایی که به شهادت رسیدند اعلام کرد:

«۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳ در حمله دشمن به منطقه شهید دلیل در غرب زاپ، رفقای ما ماهیر علیشیر، ادسا و مظلوم به شهادت رسیدند.

دشمن از لحاظ تاکتیکی در زاپ درمانده شده است. رفقای ما ماهیر علیشیر، ادسا و مظلوم تاکتیک‌های بسیاری را با موفقیت انجام دادند و ضربات سنگینی را به سبک جنگ تیمی حرفه‌ای هم در روی زمین و هم در تونل‌ها به دشمن وارد کردند. رفقای ما با جنگیدن در خط فدایی به مبارزان نمونه آپویی تبدیل شدند. رفقای ما ماهیر علیشیر، ادسا و مظلوم لحظه لحظه زندگی خود را صرف صیانت از یاد و خاطره همرزمان شهید خود و ترویج مبارزه کردند. آنها با شخصیت خود به نماینده مبارزان انقلابی این دوره تبدیل شدند. آنها قهرمانان شجاعی شدند که دشمن را رها نکردند و مکرر به دشمن ضربه زدند و نقشه‌های اشغالگرانه دشمن را نقش بر آب کردند. موضع‌گیری این رفقای دلیر ما، فداکاری‌های بزرگ آنها در سنگرها، شجاعت زیاد و تلاش‌های آنها هرگز فراموش نمی‌شود، بلکه منجر به مبارزه‌ای بزرگتر می‌شود.

با این احساسات به خانواده‌های عزیز رفقایمان ماهیر علیشیر ، اَدَسا و مظلوم و همه مردم میهن‌دوست کوردستان تسلیت می‌گوییم.

مشخصات همرزمان شهیدمان به شرح زیر است:

نام سازمانی: ماهیر علیشیر کوچگیری

نام و نام خانوادگی: اونور کاپار

محل تولد: استانبول

نام مادر - پدر: سنم – متین

محل و تاریخ شهادت: ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳ / زاپ

*** ***

نام سازمانی: اَدَسا مونزور

نام و نام خانوادگی: جاندا شیخموس

محل تولد: عاموده

نام مادر - پدر: عدلا-عبدالقادر

محل و تاریخ شهادت: ۲۹ سپتامبر ۲۰۲٣/ زاپ

*** ***

نام سازمانی: مظلوم دژوار

نام و نام خانوادگی: بکر محمد حسن

محل تولد: عفرین

نام مادر - پدر: مونه – محمد

محل و تاریخ شهادت: ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۳/ زاپ