نیروهای مدافع خلق: رفقای شهید روشنایی‌بخش راه آزادی هستند

ه.پ.گ اسامی ۴ گریلای شهید سال ٢٠١٨ را اعلام کرد و می‌افزاید:"رفقایمان آرگش، بوتان، چیاگر و سیپان با شهادت خویش به مشعل روشنای‌بخش راه پیروزی خلقمان مبدل شدند.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در بیانیه‌ای اسامی چهار گریلای شهید سال ٢٠١٨ را منتشر کرد.
در بیانیه ه.پ.گ آمده است:

"روز ٢٢ مارس ٢٠١٨/ ٢٧ اسفند ١٣٩۶، رفقایمان آرگش، بوتان، چیاگر و سیپان در بمباران منطقه قندیل [از سوی جنگنده‌های رژیم ترک] به شهادت رسیدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: حسن دامار

   کد سازمانی: سیپان چراف

   محل و سال تولد: سِرت

   نام مادر – نام پدر: تایبت - عبدالجلیل

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ مارس ٢٠١٨ / قندیل

   نام و نام خانوادگی: حسین کامکار

   کد سازمانی: آرگش شورش

   محل و سال تولد: مهاباد

   نام مادر – نام پدر: هاجر - خدر

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ مارس ٢٠١٨ / قندیل

   نام و نام خانوادگی: احمد گزَر

   کد سازمانی: بوتان آمَد

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: آیفر - حجی

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ مارس ٢٠١٨ / قندیل

   نام و نام خانوادگی: مراد شک

   کد سازمانی: چیاگر لیجه

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: وسفیه - خطیب

  تاریخ و محل شهادت: ٢٢ مارس ٢٠١٨ / قندیل

 

 

دولت اشغالگر ترک حملات نابودگرانه علیه کوردها را در سال ٢٠١۵ شدت بخشده و سال ٢٠١٨ به اوج رساند. ذهنیت استعمارگر که در هر نقطه‌ای از کوردستان به دستاوردهای خقلمان حمله‌ور شده است، با این حملات درصدد شکستن اراده خلقمان و تسلیم گرفتن آن است. اما ملت میهن‌دوست ما با پیشاهنگی حزبمان پ.ک.ک حماسه‌وار مقاومت نمود و همیشه حملات دشمن را خنثی کرد. دولت ترکیه در مقابل مقاومتی که با پیشاهنگی حزبمان جریان دارد در استانه فروپاشی است، برای پنهان‌ کردن شکست‌های خود و تحمیل سیاست‌های فاشیستی بر خلق‌های ترکیه جنگ روانی همه‌جانبه‌ای را براه انداخت. در چارچوب سیاست جنگ ویژه و درماندگی خود هر روز برای حزبمان ضرب‌العجل تعیین می‌کند و به این ترتیب خواستار افزایش عمر خود است. آن‌هایی که رژیم جنایتکار ترک را به حال و روز رساندند بدون شک مقاومت تاریخی رفقای شهیدمان هستند. فرزندان گرامی کوردستان که هیچ مانعی جلودار آنان نیست، با مقاومت در برابر این رژیم قاتل، مبارزاتمان را بسرعت به پیش می‌برند. رفقایمان آرگش، بوتان، چیاگر و سیپان در سال ٢٠١٨ در قندیل در جریان حملات هوایی و بمباران‌ها به شهادت رسیدند، با شهادت خود به مشعل همیشه فروزان راه پیروزی خلقمان مبدل شده‌اند."

ه.پ.گ در ادامه از مبارزات گریلاهای شهدا تجلیل به عمل آورده است.

ه.پ.گ در پایان مراتب تسلیت خود را به خانواده گرامی شهیدان قهرمان و عموم خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام داشته و با آرمان‌های شهیدان تجدید میثاق نموده است.