نیروهای مدافع خلق: شهیدان آواشین سمبل آینده آزاد هستند

ه.پ.گ اسامی ۶ گریلا را که در آواشین به شهادت رسیده بودند اعلام کرد و افزود:"رفقا روناهی، نسرین، برفین، ماریا، دمهات و دوران به کاروان شهیدان همیشه جاوید کوردستان پیوستند و به سمبل آینده آزاد خلقمان مبدل شدند."

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای اسامی ۶ گریلای شهید عرصه آواشین را منتشر کرد.

در اطلاعیه آمده است:

"خلقمان با مقاومت نیرومند و تاریخی خود در مقابل کانسپت انکار و نابودی دولت اشغالگر ترکیه که علیه واقعیت کورد و کوردستان به شیوه‌ای سیستماتیک به پیش می‌برد ایستادگی می‌کند. خط مقاومت که از سوی رهبر آپو تعیین شده است به شیوه‌ای بی‌وقفه به امروز رسیده است. حزبمان پ.ک.ک که با این خط مقاومت شکل گرفته است برای به پیروزی رساندن رنج‌ مقدس شهیدانمان روزانه این مبارزه را گسترش می‌دهد. عملیات اشغالگرانه‌ای که دولت استعمارگر ترک شامگاه ٢٣ آوریل آغاز کرد از سوی نیروهای گریلا جنبش آزادیخواهی کوردستان با خط مقاومت زندان آمد مورد استقبال قرار گرفته و یکبار دیگر نقشه‌های استعمارگران را نقش بر آب کردند. پاسخی که در مام رشو به استعمارگران داده شد در تاریخ افتخار آمیز کوردستان جای گرفت. اشغالگران هر آن در زاپ، آواشین و متینا با مقاومت نیروهای گریلا روبرو شدند و یکبار دیگر طعم شکست را چشیدند. رفقا روناهی، نسرین، برفین، ماریا، دمهات و دوران که از نخستین لحظه مقاومت در خط مقدم جای گرفته بودند ضربات سهمگینی را بر اشغالگران وارد کردند، به کاروان شهیدان همیشه جاوید کوردستان پیوستند و به سمبل آینده آزاد خلقمان مبدل شدند.

جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: عایشه آتاگورن

   کد سازمانی: روناهی آخین

   محل و سال تولد: آمَد

   نام مادر – نام پدر: خالصه – محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ آوریل ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: بدیعه چاکماچی

   کد سازمانی: نسرین گوَر

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: سیته - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ آوریل ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: نرگس آرتاش

   کد سازمانی: برفین خیری بوتان

   محل و سال تولد: مرسین

   نام مادر – نام پدر: شوکران - عمر

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ آوریل ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: نرگس پیتک

   کد سازمانی: ماریا آرام

   محل و سال تولد: مردین

   نام مادر – نام پدر: قیمت - محمد

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ آوریل ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: مظلوم باران

   کد سازمانی: دوران اکین

   محل و سال تولد: چولک

   نام مادر – نام پدر: مدینه - عبدالسلام

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ آوریل ٢٠٢١ / آواشین

   نام و نام خانوادگی: رِبین عمر

   کد سازمانی: دمهات باهوز

   محل و سال تولد: هولیر

   نام مادر – نام پدر: حصیبه - عمر

  تاریخ و محل شهادت: ٢۵ آوریل ٢٠٢١ / آواشین

ه.پ.گ در ادامه در مورد مبارزات انقلابی هر یک از شهدا سخن گفته و یاد و خاطره آنان را گرامی داشته است.

در خاتمه اطلاعیه آمده است:"مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده گرامی رفقای قهرمانمان روناهی، نسرین، برفین، ماریا، دوران و دمهات و سپس به تمامی خلق میهن‌دوست کوردستان اعلام می‌داریم و پیمان می‌بندیم که یادو خاطره این رفقای قهرمان را برای همیشه در مبارزات خود زنده نگه داریم."