پ.د.ک نظامیانش را همراه با اسلحه‌های سنگین در مرزهای روژاوا مستقر کرد

پارت دمکرات کوردستان نیروهایش را بسوی مرزهای روژاوا به حرکت درآورده است. این نظامیان اسلحه‌های سنگین بیشماری را در مرزهای روژاوا مستقر کرده‌اند.

پس از سفر نچیروان بارزانی به آنکارا در ۴ سپتامبر، نظامیان پ.د.ک در سراسر مرزهای روژاوا اقدام به ایجاد پایگاه‌های نظامی و نقاط نظارتی کردند و از این روز به بعد نظامیان پ.د.ک در این منطقه مستقر شد‌ه‌اند.

از یک هفته پیش پ.د.ک نظامیان بیشتری را به بسوی مرز روژاوا به حرکت درآورده است و در حال حفر سنگر می‌باشد.

تحرکات تازه پ.د.ک پس از حملات هوایی و زمینی ترکیه و بیانیه‌ی شرم‌آور مسرور بارزانی افزایش یافته است.