پ‌د‌ک ۳ روزنامه‌نگاری که حملات اشغالگرانه را پوشش می‌دادند ربود

خبرگزاری زوم ‌(Zoom) اعلام کرده است که خبرنگار آنان هَژین فتاح، فیلمبردار و راننده همراه آنان ربوده شدند.

مرکز مطبوعاتی زوم اعلام کرده است که نیروهای امنیتی حزب دمکرات کوردستان ‌(پ‌د‌ک) موسوم به آسایش، در منطقه آمدیه یک گروه خبرنگاری آن رسانه که به تهیه گزارش در مورد اشغالگری دولت ترکیه مشغول بودند، را ربود.

همراه با سکوت حکومت اقلیم کوردستان و همکاری و همدستی پ‌د‌ک با دولت ترکیه، که در تلاش است تا باشور کوردستان را اشغال کند، این حزب در تلاش است تا از پوشش خبری روزنامه‌نگاران و اعتراضات شهروندان علیه اشغالگری جلوگیری کرده و اجازه ندهد در این زمینه هیچ اطلاعاتی منتشر شود.

در همین چارچوب یک گروه روزنامه‌نگاری نهاد خبری زوم که متشکل از خبرنگار، هَژین فتاح، فیلمبردار و راننده خودروبودند، در زمانیکه عملیات اشغال مناطق شهر آمدیه را دنبال می‌کردند از سوی نیروهای آسایش پ‌د‌ک ربوده شدند.

در این باره  نهاد خبری زوم اعلام کرده است که نیروهای آسایش پ‌د‌ک یک گروه از روزنامه‌نگاران آنان را با اتهام اطلاع‌رسانی درباره اشغالگری ارتش ترکیه در آمدیه، دستگیر کرده است.

مرکز مترو که وظیفه دفاع از روزنامه‌نگاران را برعهده دارد نیز در این باره گفت‌: ‌«حکومت اقلیم کوردستان دست درازی برای خبرنگاران دارد اما دست آنان برای قاتلان و مسئولان فاسد کوتاه است.‌»