پیام مشترک پژاک - کودار: راه شهید فرهاد ادامه دارد

در پیام مشترک پژاک – کودار به مناسبت شهادت فرهاد شبلی آمده است: امروز چشم خلق‌های ما در روژهلات کوردستان و ایران به مدل اداره خودگردان دوخته شده است. آنان به پیشاهنگانی همچون هوال فرهاد چشم دوخته‌اند و در تلاش هستند همچون آنان در راه آزادی گام بردارند.

روئسای مشترک پژاک و کودار در پیامی مشترک مراتب تسلیت خود را به خانواده شهید فرهاد شبلی و خلق‌های شمال و شرق سوریه اعلام کردند و بر تداوم راه شهیدان آزادی تا تحقق آزادی و دمکراسی تأکید نمودند

در پیام مشترک پژاک و کودار آمده است:

"سرکار خانم بریوان خالد

جنات عبدالحمد المحبش

خانواده هوال فرهاد شبلی

مردم‌ شمال و شرق سوریه

با تأسف و تألم بسیار خبر شهادت هوال فرهاد شبلی، مبارز بزرگ خلق کورد و معاون روئسای مشترک اداره خودگردان شمال و شرق سوریه را دریافت کردیم. این ضایعه خسرانی بزرگ برای خلق کورد و تمامی مردم روژاوا، سوریه و منطقه، برای مبارزه دمکراسی‌خواهی و آزادیخواهی خلق‌های منطقه می‌باشد.

منطقه خاورمیانه در میان بیچارگی و آتشی است که سزاوار آن نیست. شمال و شرق سوریه با مدل اداری خود به جرقه‌ و نقطه امید برای چاره‌یابی این وضعیت مبدل شده است. افرادی که نقش مدیریتی و پیشاهنگی را در آن بر عهده می‌گیرند، به خدمتکار و زحمت‌کش راه آزادیخواهی مبدل شده‌اند، از این رو توسط دشمنان دمکراسی، آزادی و بشریت مورد هدف قرار می‌گیرند. فرهاد شبلی نامی بزرگ و شخصیتی افسانه‌ای که همیشه در مبارزه خوش درخشیده است. اعضای جسم خود را بخشید اما از مبارزه دست نکشیده و همیشه مبارزه را ارتقا داد. اداره خودگردان در سایه رنج و فداکاری شهیدانی همچون ایشان به سطح امروز رسیده است که مایه سربلندی و افتخار خلق‌های منطقه است. به همین دلیل از سوی دشمنان متحجر منطقه‌ای و سرکرده و نظام آنان مورد هدف واقع شد. شهادت وی چنان معنی‌دار است، وی مبارز و شهید راه حقیقت، زیبایی، نیکی و آزادیست.

وی تنها شهید روژاو و شمال و شرق سوریه نیست. بدون شک شهید تحقق دمکراسی و آزادی در تمامی منطقه و از پیشاهنگان انسانیت است. شاید از لحاظ جسمی و فیزیکی از میان ما رخت بربسته باشد، اما روح وی، فکر وی، فسلفه‌ای که با آن زندگی نمود، عشقی که به زندگی آزادی و انسانیت و برادری خلق‌ها داشت روشنی‌بخش راه مبارزات در منطقه ماست. همچنانکه دشمنان انسانیت متحد شده‌اند، ما نیز همچون مبارزان ضدظلم و فرادستی و ضد جلادها پیرامون پیشاهنگانی همچون فرهاد شبلی گردهم می‌آییم. منطقه ما یکدست است و اینچنین به آزادی دست می‌یابد و به آزادی، امنیت و عدالت دست می‌یابد.

امروز چشم خلق‌های ما در روژهلات کوردستان و ایران به مدل اداره خودگردان دوخته شده است. آنان به پیشاهنگانی همچون هوال فرهاد چشم دوخته‌اند و در تلاش هستند همچون آنان در راه آزادی گام بردارند. شهادت وی هر چقدر برای شما سنگین باشد برای ما نیز سنگین است. ما مراتب تسلیت خود را به خانواده میهن‌دوست شهید فرهاد شبلی و تمامی خلق‌های شمال و شرق سوریه ابراز می‌داریم و اذعان داریم که مبارزات وی به مدل واقعی چاره‌یابی مسائل خاورمیانه و جهان مبدل می‌شود و اینچنین است که انتقام خون هوال فرهاد و شهیدان همچون وی پس گرفته می‌شود. شما سلامت باشید، راه شهید فرهاد پررهرو باد. وی زنده است و هیچ گاه نخواهد مُرد، زیرا فلسفه‌ای که به آن پایبند بود زنده است و خواهد ماند.

شهید نامرن

راه مقدس آنان پررهرو باد

روئسای مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) – زیلان وژین / سیامند معینی

روئسای مشترک جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کورستان (کودار) – گُلان فهیم / فواد بریتان"