پژاک: هورامان نقش تاریخی مهمی در توسعه تمدن کوردستان داشته است

ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) با صدور بیانیه‌ای ثبت جنبه فرهنگی هورامان از سوی سازمان یونسکو را واجد ارزش اعلام نموده است و بر لزوم صیانت از حفظ هویت و جامعه هورامان بدور از ذهنیت مسموم دولت‌گرایی تأکید کرده است.

متن بیانیه ریاست مشترک پژاک به این شرح است:

"در ۴۴مین جلسه کمیته میراث فرهنگی یونسکو، هورامان به عنوان میراث فرهنگی جهانی نامزد و به تصویب کنگره مذکور رسید. ضمن تبریک این موضوح به ملتمان بخصوص در هورامان روژهلات کوردستان، آن را افتخاری بزرگ برای ملت و جامعه خود بخصوص در هورامان می‌دانیم.

تاریخ شاهد نقش اجتماعی و تمدنی هورامان  در جهت حفظ طبیعت و محیط زیست، زبان و فرهنگ، آیین و باورمندی سرزمینمان در مقابل اشغالگران بوده و برای حفاظت از هویت و موجودیت خود همواره در مقابل اشغالگران ایستادگی و مقاومت کرده است و امروز نیز با اقتدار جهت حفظ هویت و مقابله با نسل‌کشی جامعه مقاومت و مبارزه می‌کند.جامعه هورامان هزاران سال است که زندگی خود را با طبیعت درهم آمیخته و با اتکا به توان و نیروی خود تلاش کرده است، زندگی و جامعه خود را مدیریت کرده و با تکیه بر نیروهای جامعه خود، ملزومات حیات اجتماعی و سیاسی خود را تداوم دهد.

اگرچه هورامان همواره هدف حملات غیرانسانی و نسل‌کشی قرار گرفته است، اما با مبنا قرار دادن فرهنگ و آداب و رسوم خود که همواره استقلال فکری و عملی این جامعه را تقویت کرده است.  سنت خودسازماندهی، خوددفاعی و خودمدیریتی در جامعه هورامان برهانی قاطع بر این امر بود که در برابر سیاستهای تخریب، نسل‌کشی و انکار تسلیم نشدند. به همین دلیل است که توجه سازمان‌های بین‌المللی را به تمدن، تاریخ، هویت و فرهنگ خود جذب کرده است.

از سوی دیگر باید توجه داشت که بخش بزرگی از طبیعت، فرهنگ، هویت، زبان، جامعه و تاریخ کوردستان برای منافع دولت ملت توسط جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اشغالگر غصب گردیده و در تلاش هستند تا بر خلاف واقعیت‌ها، هویت آنرا به تحریف کشند. رژیم مرکزگرای ایران بر اساس تعریف ملت حاکم در تلاش بهره‌برداری از این واقعیت است. در این چارچوب طبیعت و اکولوژی، فرهنگ، جامعه و هویت خلقمان به سبب سیاست‌های انحصاری در لوای توسعه‌ی روژهلات کوردستان در معرض خطر و نابودی قرار دارد. لذا جامعه مدنی و سیاسی کوردستان و بخصوص هورامان باید نسبت به این سیاست‌ها هشیارانه عمل کنند و اجازه ندهند دستاوردهای خلق کورد از میان رود و از موجودیت خویش صیانت به عمل آورند.

در پایان همچون ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) این دستاورد را به ملتمان در روژهلات کوردستان و بخصوص جامعه هورامان تبریک می‌گوییم."