پژاک: جمهوری کوردستان شالوده‌ی فرهنگ دمکراتیک است

حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) به مناسبت سالگرد تأسیس جمهوری کوردستان در مهاباد بیانیه‌ای منتشر کرد و این مناسبت مقدس را به آحاد ملت کورد و خلق‌های فرودست و تحت ستم تبریک گفت.

پژاک در بیانیه‌ای به مناسبت ٧۵مین سالگرد تأسیس جمهوری کوردستان در مهاباد اعلام کرده است:" جمهوری کوردستان شالوده فرهنگ دمکراتیک و به دور از دودستگی، نفاق و فساد است که نمونه‌ی موفق آن بر همان خط اما پختههتر و باثبات‌تر را در روژاوا می‌بینیم. امروز می‌توانیم بگوییم از جمهوری کوردستان تا خودمدیریتی روژآوا فرهنگی پدید آوردیم و حقیقتی را بنیاد نهادیم."

متن بیانیه پژاک به این شرح است:

"جمهوری کوردستان شالوده فرهنگ دمکراتیک است

ابتدا سالگرد تاسیس جمهوری کوردستان در مهاباد را به همه‌ی خلق کورد و هر چهار بخش کوردستان و همه‌ی خلق‌های فرودست و سرکوب شده تبریک می‌گوییم.

 مبارزات آزادی‌خواهانه و دمکراتیک ملت کورد دارای ریشه‌های محکمی است و تاریخ ملی ما پر است از صفحات زرینی که سبب ایجاد کورد آزاد در سده‌ی بیست و یکم شده است، شخصیتی که علیرغم همه تلاش‌های اشغالگران منطقه‌ای و جهانی برای پاک کردن موجودیت و هویت خلقمان و پاکسازی فرهنگی و فیزیکی، نه تنها میدان مبارزات را خالی نکرده بلکه با اراده‌ای نستوه و بهتر از همیشه، وظیفه‌ی پیشاهنگی خلقهای منطقه را با بنیاد نهادن زندگی مسالمت‌آمیز و آزاد و برابر به عهده گرفته است. شخصیتی که حلقه‌ی نابودی را پشت سر گذاشته و به سوی جهانی بزرگتر قدم برمی‌دارد. اقدامات نوینی را به انجام می‌رساند و با خودباوری و تفکر جهانی می‌شود. همه‌ی اینها پدید آمده‌اند چون هنر مقاومت و ایستادگی در همه‌ی کوردستان و منطقه به وجود آمده است. جمهوری کوردستان در مهاباد با پیشاهنگی همیشه جاوید «قاضی محمد» به پا خاستن نیروی دمکراتیک است که  وظیفه تاریخی و بشری خود را درک کرده است. روحی ملی که به دنبال جسم می‌گردد تا  حقایق اجتماعی خود را آشکار کند.

جمهوری کوردستان بخشی از تاریخ کورد است که نیروی وجودی و فکر بودن، فرصت فعال بودن را پیدا کرده است.  لغت «می‌توانیم و می‌شود» در فکر هر فردی در جامعه کاشته شد. به نظر ما نکته‌ی اساسی و ریشه‌ای همین است و درست کردن فرهنگ در بلندمدت ایجاد می‌شود. جمهوری کوردستان شالوده فرهنگ دمکراتیک و به دور از دودستگی، نفاق و فساد است که نمونه‌ی موفق آن بر همان خط اما پخته‌تر و باثبات‌تر را در روژاوا می‌بینیم. امروز می‌توانیم بگوییم از جمهوری کوردستان تا خودمدیریتی روژآوا فرهنگی پدید آوردیم و حقیقتی را بنیاد نهادیم.

 بدون شک می‌توان گفت گسترش این فرهنگ و بهره‌گرفتن از تجربه و دستاوردهای دمکراتیک جمهوری کوردستان، صیانت حقیقی و وظیفه‌ی هر فرد و طیفی است. ممکن است از دیدگاه اشغالگران عمر جمهوری کوردستان کوتاه بوده باشد، اما آنچه سقوط کرد فقط یک گروه بود نه یک فرهنگ، مشخص است که پیشرفت همان فرهنگ در سیستم خودمدیریتی و گروهی نو این حقیقت را اثبات کرد که عمر جمهوری کوردستان طولانی است. به همین دلیل در هفتاد و پنجمین سالگرد جمهوری کوردستان در مهاباد، علاوه بر گرامیداشت یاد این روز، با تمام تلاش و توان خود برای گسترش این فرهنگ و به روز کردن آن مبارزه می‌کنیم. البته در چنین روزی از همه‌ی طیف‌ها و احزاب سیاسی و شخصیت‌های اجتماعی و فرهنگی می‌خواهیم که با هدف بنیاد نهادن اتحاد ملی و ایجاد کنگره ملی بر اساس ارزش‌های ملیمان مبارزه کنند و در قبال اتحاد و همبستگی به مبارزه مشترک بپردازند.

در پایان یک بار دیگر سالگرد تاسیس جمهوری کوردستان را به آحاد خلقمان، خانواده شهدا، زندانیان سیاسی و میهن‌دوستان شادباش می‌گوییم.

حزب حیات آزاد کوردستان پژاک

 دوم بهمن ۲۷۲۰"