پژاک و کودار: زنان از نیروی قوی مبارزه با نظام زن‌ستیز ایران برخوردار هستند

پژاک و کودار در بیانیه مشترکی اعلام نمودند، این جنبش اثبات نموده که راه آزادی جامعه از مسیر آزادی زنان می‌گذرد و سده بیست‌ویکم سده آزادی زنان مبارز و رهایی از یوغ یکایک نظام‌های مردسالار و زن‌ستیز است.

 در بیانه پژاک و کودار آمده است، پژاک و کودار با سازماندهی زنان در صفوف خود ارتش آزادی زنان شرق کردستان را فراهم آورده‌اند که در سایه آن، زنان قادرگشته‌اند با درخشیدن در همه حوزه‌های سازماندهی عملی، خلقمان را به آزادی نزدیک‌ترسازند.

متن بیانیه مشترک پژاک و کودار:

زنان از نیروی قوی مبارزه با نظام زن‌ستیز ایران برخوردار هستند

بیانیه مشترک پژاک و کودار

به افکار عمومی وتمامی زنان ایران

امروز بدون آزادی زنان و تحقق انقلاب آزادیخواهی با پیشاهنگی مبارزان زن، جوامع به آزادی کامل دست نخواهند یازید. در روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان» ارتقای سطح مبارزات برای صیانت از موجودیت زنان و جامعه در مقابل نظام فاشیست، متجاوز و شکنجه‌گر ایران که فرهنگ خشونت علیه زنان را با سلطه کامل بر آنها برقرار می‌نماید، تضمین‌کننده قیام در شرق کردستان و ایران خواهد بود.

زنان کورد با پیشاهنگی برای زنان در کشورهای خاورمیانه، توانسته‌اند در حوزه‌های سیاسی، نظامی و اجتماعی بزرگترین دستاوردها را برای خویش و تمامی جوامع کسب نمایند. در سایه این مبارزات که با شعار «ژن، ژیان، آزادی» در کشورهای ایران، ترکیه، سوریه و عراق طنین‌انداز شده، زنان کورد پیشاهنگ راستین مبارزه علیه خط‌مشی نظام‌های مردسالار و خشونت‌طلب شده‌اند. به یمن فدایی‌گری هزاران زن در صفوف نیروی گریلا، امروز ایدئولوژی آزادی زن تکمیل‌کننده پارادایم «جامعه دمکراتیک ـ اکولوژیک» گشته.

ارتقای مبارزات آزادیخواهانه زنان کورد درحالی است که تاثیرگذاری‌های ژرف آن موجب شکل‌گیری نیرومندانه جنبش «ژن، ژیان، آزادی» در سراسر ایران هم شده و زنان پرچم مبارزات انقلابی تمامی خلق‌های آن کشور را برافراشته‌اند. این جنبش اثبات نموده که راه آزادی جامعه از مسیر آزادی زنان می‌گذرد و سده بیست‌ویکم سده آزادی زنان مبارز و رهایی از یوغ یکایک نظام‌های مردسالار و زن‌ستیز است.

امروز زنان شرق کردستان بعنوان پیشتازان قیام زنان ایران، بار سنگین‌تری بردوش کشیده‌اند. بی‌شک به یمن این مبارزات،‌ آفتاب آزادی به دست زنان طلوع خواهد کرد و طلیعه آن، همه جوامع و خلق‌ها را منتفع خواهد ساخت.

معمار اصلی اندیشه و ایدئولوژی آزادی زنان رهبر آپو است که توانسته با رنج‌های بی‌پایان خویش راه حصول آزادی برای زنان و مبدل‌شدن‌شان به ارتش آزادیخواه را بگشاید. امروز زنان کورد در صفوف نیروی گریلا از اراده راسخ برای ایستادن روی پای‌ خود برخوردارگشته‌اند. انقلاب زنان کورد که بنیان رنسانس عصر می‌باشد، یک انقلاب کامل در همه ابعاد سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برای زنان است که در تاریخ کم‌نظیر می‌باشد.

امروز بصورت تنگاتنگ، سرنوشت «جامعه، زن و اکولوژی» از مبارزه تا آزادی به هم گره‌خورده و می‌رود که در سایه ایدئولوژی آزادی زنان، جامعه‌ای نوین در کردستان به منصه ظهور برسد. طلایه‌دار راستین این جامعه زنان مبارز هستند.

«حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» و «جامعه دمکراتیک و آزاد شرق کردستان(کودار)» در برهه کنونی که قیام در سراسر شرق کردستان و ایران ادامه دارد، تمامی زنان را فرامی‌خوانند که برای به پیروزی رساندن قیام «ژن، ژیان،‌ آزادی» به میادین سرازیر شوند. قدرمسلم، پیشاهنگی زنان، ضامن پیروزی انقلاب و کسب آزادی برای تمامی خلق‌های تحت ستم در سراسر ایران خواهد شد.  زنان، نیروی تحقق دمکراتیزاسیون در ایران هستند. لازم است تمامی اقشار و توده‌ها در کنار زنان مبارز علیه نظام فاشیست و خشونت‌طلب ایران که فرهنگ زن‌ستیزی، تجاوزگری، خشونت و نسل‌کشی را به اعلا‌ترین درجه رسانده، مبارزه نمایند. پژاک و کودار با سازماندهی زنان در صفوف خود ارتش آزادی زنان شرق کردستان را فراهم آورده‌اند که در سایه آن، زنان قادرگشته‌اند با درخشیدن در همه حوزه‌های سازماندهی عملی، خلقمان را به آزادی نزدیک‌ترسازند. این ارتش زنان برای مقابله با نظام‌ خشونت‌گر و مردسالار تکیه‌گاه اصلی جامعه گشته‌. آزادی زنان، آزادی جامعه و ضامن خوشبختی جوامع شرق کردستان و ایران است.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

جامعه دمکراتیک و آزادی شرق کردستان(کودار)

۳ آذر ۱۴۰۱

۲۴ نوامبر ۲۰۲۲