قهرمان بوتان: میرزا بارگران

گریلا میرزا بارگران که ۹ سال در بسیاری از مناطق کوردستان در برابر حملات دولت ترکیه جنگید، شجاعانه در مقابل دشمن ایستاد.

میرزا بارگران (میرزا سزک) در شرایطی بزرگ شد که به آب و خاک و طبیعت خود وفادار بود، با فرهنگ مهاجرت رشد کرد. او از کودکی می دانست که در کوهستان های کوردستان نیرویی وجود دارد که برای آزادی، برابری و عدالت می جنگد. از آن زمان، او سرنوشت خود را رقم زد و تصمیم گرفت، مبارزی برای آزادی شود. میرزا سزک جنایات دولت ترکیه علیه خلق کورد را از نزدیک دید و از جوانی مبارزه خود را آغاز کرد و در فعالیت های جوانان میهن دوست و انقلابی شرکت کرد. او در سال ۲۰۱۰ در حالی که درگیر مبارزات جوانان بود دستگیر شد. او ۶ ماه را در زندان گذراند. او در این مدت بیش از پیش حقیقت دشمن و مبارزات آزادیخواهانه مردم را آموخت. وقتی آزاد شد، فعالانه به کار خود ادامه داد، اما بار دیگر هدف دشمن شد. در سال ۲۰۱۲ دوباره دستگیر شد و دو سال را در زندان گذراند.

میرزا زندان را مانند یک آکادمی می‌دانست، در برابر حقایق دشمن قدمی به عقب برنداشت، راه مظلوم دوغان، خیری دورموش، کمال پیر و سکینه جانسز را در پیش گرفت و در همه عرصه‌ها، مبارزاتی قاطعانه انجام داد. پس از آزادی از زندان در سال ۲۰۱۴ به فعالیت انقلابی خود ادامه داد. بار دیگر هدف دولت ظالم ترکیه قرار گرفت. سزک متوجه شد که دیگر نمی تواند در عرصه سیاست دموکراتیک بجنگد و در سال ۲۰۱۴ در منطقه هرکول بوتان به صفوف گریلا پیوست. او در آموزش رزمندگان جدید در هرکول شرکت کرد.   

زندگی خود را برای خلقش فدا کرد

میرزا اولین سال خود را در هرکول گذراند و در بسیاری از مناطق از برواری تا گاریسا و از هرکول تا گارزان جنگید. او با دقت بسیاری دوستان خود را از بوتان به گارزان و از گارزان به بوتان منتقل کرد. گریلا میرزا برای رسیدن به هدف خود با فداکاری فراوان تلاش کرد و در سال ۲۰۱۵ در آموزش تخصصی تاکتیک های تک تیراندازی در بوتان شرکت کرد. در پاسخ به حملات نابودگر که در ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۵ دولت ترکیه علیه خلق کورد و مبارزات آزادی کوردستان انجام داد، پس از حمله دولت فاشیست ترکیه به شهرهای کوردستان به قصد نسل‌کشی، در روند فعالیت‌ها شرکت کرد.او در سیرت به دنیا آمد و بزرگ شد و در آنجا در روند خودمدیریتی خلق کورد شرکت داشت. گریلا میرزا یکی از مبارزان پیشرو مقاومت خودمدیریتی در سیرت شد و فداکاری های زیادی کرد.

پس از بازگشت از سیرت به بوتان، در آوریل ۲۰۱۷، مقاومت بی نظیری در برابر حمله ی گسترده دولت اشغالگر ترکیه که از چند ماه پیش در مناطق کاتو و هرکول آغاز شده بود، انجام داد.گریلا میرزا ۹ سال در کوه های بوتان بی وقفه جنگید و قهرمان دلیر بوتان شد. میرزا بارگران تمام جان خود را فدای آرمان خلق کورد کرد تا از رنج و سختی رهبر آپو صیانت کند. او خود را بر اساس ایدئولوژی رهبری خود در هر زمان و مکان پرورش داد. در ۴ ژوئیه ۲۰۲۳ به همراه رفیقش بنگین بارمان (قارامان کاراتاش) در حمله دشمن در بستا به شهادت رسید.