راهپیمایی آزادی: مسئله‌ی کورد از طریق عبدالله اوجالان قابل حل است

راهپیمایان آزادی در قُصَر به گرمی مورد استقبال قرار گرفتند. در این راهپیمایی تاکید شد: «مسئله‌ی کورد از طریق عبدالله اوجالان قابل حل است.»

راهپیمایان «راهپیمایی بزرگ آزادی» با مطالبه‌ی آزادی جسمانی رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان و راه‌حل سیاسی مسئله‌ی کورد از ۱ فوریه از دو‌ محور وان و قَرص راهپیمایی بزرگ آزادی را آغاز کرده‌اند، در ۱۰مین روز از این راهپیمایی به قُصَر رسیدند.

خلق با شور و شوق و سردادن شعار از راهپیمایان استقبال کردند، خلق به همراه راهپیمایان به ‌پایکوبی پرداختند و سپس به راهپیمایی پرداختند.

جمعیت چندین بار شعار «جوانان فدایی رهبر آپو هستند» و «زنده باد رهبر آپو» و «زنده باد مقاومت زندان» و «بدون رهبر زندگی میسر نیست» را سردادند.

کسکین بایندر ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک (د‌ب‌پ) گفت: «ما به عنوان راهپیمایان آزادی ۱۰ روز است که با مطالبه‌ی آزادی جسمانی آقای عبدالله اوجالان و راه‌حل سیاسی مسئله‌ی کورد در حال راهپیمایی هستیم. امروز ما در قُصَر هستیم. از حمایتتان سپاس گذار هستیم.»

کسکین بایندر به انزوا و مقاومت رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان در امرالی اشاره کرد و گفت: «ما خواستار این هستیم که مسئله‌ی کورد از طریق مخاطب آن فورا حل گردد. این تنها مسئله‌ی ما و مادران نیست. مسئله‌ی همگان است. اگر خواستار زندگی برابر و باشکوه هستیم، لازم است این مسئله از طریق مخاطب آن حل گردد. به همین سبب مسئولیت انجام راهپیمایی را برعهده گرفتیم. بیایید به ملیون‌ها نفر تبدیل شویم و زندگی آزاد و برابر را بنیان بگذاریم. تا رسیدن به پیروزی ادامه خواهیم داد. زنده با قُصَر.»

سپس حمدیه تورگای و زینی ایپک نامزدهای انتخاباتی از حزب برابری و دمکراسی خلق‌ها (دَم پارتی) برای ریاست مشترک شهرداری قُصَر سخنرانی کردند و تاکید نمودند، هیچ نیرویی قادر نیست مانع مبارزات مشروع خلق کورد شود.

سپس راهپیمایان به ساختمان دَم پارتی در قُصَر رفتند.