راهپیمایی دموکراسی: تا پایان غصب، مقاومت خواهیم کرد

راهپیمایی دموکراسی علیه تصرف شهرداری جولمرگ ادامه دارد. در راهپیمایی پیام «تا زمانی که غصب به پایان برسد، ما در تلاش و کنش هستیم. هر کس باید آنچه را که می‌تواند انجام دهد» داده شد.

راهپیمایی دمکراسی

تجمعی در شهر جولمرگ علیه تصرف شهرداری در روز ۱۳ ژوئن با پيشاهنگی تشکل‌ها و احزاب سیاسی با شعار «شهرداری از آن مردم است، اجازه غصب آن را نمی‌دهیم» در شهر جولمرگ برگزار می‌شود. راهپیمایی دموکراسی که پیش از آن آغاز شده بود، در روز دوم ادامه دارد. راهپیمایان در منطقه گَوَر به فعالیت خود ادامه می‌دهند. فعالان صبح امروز در مقابل سازمان منطقه‌ای حزب برابری و دموکراسی خلق‌ها (دم پارتی) تجمع کردند. رئیس مشترک حزب مناطق دموکراتیک (د‌ب‌پ) چیگدم کلیچگون اچار، نمایندگان پارلمان و بسیاری از شهروندان در این راهپیمایی شرکت کردند.

در این راهپیمایی شعارهای «ژن ژیان ، آزادی»، «شهرداری مال ماست» و «زنده باد مقاومت جولمرگ» سر داده شد. پس از راهپیمایی، حمیرا آرموت، رئیس مشترک دم پارتی شهر سخنرانی کرد و خواستار حمایت شد.

سرهات ارن، نماینده مردم آمد از دم پارتی با یادآوری اینکه مردم ۸ روز است در مقابل غصب اراده خود ایستاده‌اند، گفت:«اراده مردم جولمرگ غصب شده است. این وضعیت به دمکراسی ترکیه نیز مرتبط است. بنابراین همه مردم باید حمایت کنند. اگر فاشیسم در جولمرگ شکست بخورد، در همه جا شکست خواهد خورد. ما از همه مردم و سازمان‌های جامعه مدنی خود می‌خواهیم که به تجمع ما بپیوندند. این راهپیمایی تا پایان غصب قیم‌ها ادامه خواهد داشت. مقاومت ما در همه جا ادامه خواهد داشت. اراده مردم ما پیروز خواهد شد. همه باید هر کاری که می‌توانند انجام دهند.»

سپس راهپیمایان به منطقه چَلِه رفتند.