روهات روار: گریلاگری یگانه آلترناتیو موجود در برابر اشغالگری است

... ملحق شدن به صفوف گریلایی پاسخی قاطع و راسخ به سیاست‌های اعدام و یگانه راه رسیدن به دمکراسی است. ملحق شدن به صفوف مبارزات آزادیخواهی گریلا همراستا با مبارزات بر حق برای تحقق آرمان‌ها و اهداف راستین خلق کورد است...

روهات روار عضو شورای مدیریتی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان (ک.ج.ر) در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه به برنامه‌ و طرح اشغال شنگال، وضعیت جوانان و کارزار «زمان، زمان گریلاگری است» پرداخت.

روار ابتدا یاد و خاطره‌ی شهید عگید جفیان عضو فرماندهی قرارگاه ن.پ.گ را گرامی و بر ارتقا مبارزات تا تحقق آرمان‌ها و اهداف سوگند یاد نمود و در رابطه با توافق پ.د.ک و بغداد در رابطه با شنگال گفت: توافق میان پ.د.ک و بغداد تداوم برنامه و طرح ۲۰۱۴ مبنی بر اشغال شنگال و قتل‌عام خلق ایزدی است. این توافق در زمانی رخ می‌دهد که مسئولان نظامی و سیاسی که در سال ۲۰۱۴ شنگال را ترک و خلق ایزدی را با قتل‌عام داعش روبرو ساختند، هنوز مورد بازخواست و دادگاهی قرار نگرفته‌اند. این توافق خواهان آن است که خلق ایزدی فاقد نیروی نظامی و دفاعی گشته و بار دیگر با خطر قتل‌عام روبرو شوند.

وی ادامه داد: مسئله‌ی کنونی، مسئله‌ا‌ی ملی است. در برابر این برنامه و طرح لازم به موضعی ملی است. نبود موضعی راسخ در این رابطه به معنای توافق با قتل‌عام تمام خلق کرد است.

روهات روار در مورد بهانه قرار دادن پ.ک.ک در مورد توافق کنونی بر شنگال گفت: از یاد نبریم زمانی که گریلا در سال ۲۰۱۴ از شنگال محافظت و مقاومت نمود، حکومت عراق و مسعود بارزانی از نیروهای پ.ک.ک قدردانی نمودند. بدانیم که این طرح، برنامه‌ای برای قتل‌عام خلق کورد است و در این باره حضور نیروهای پ.ک.ک در شنگال بهانه‌ای برای مشروعیت بخشیدن به حملات اشغالگرانه بر شنگال است. قدرت‌های هژمونیک منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در دیزاین نوین منطقه خواستار آنند که خلق‌ کورد فاقد اراده ذاتی و نیروی دفاعی شود. برای پیشبرد این برنامه نیز از پ.د.ک بعنوان ابزاری استفاده می‌شود.

وی از جوانان خواست تا پاسخ قاطعی به این برنامه‌ی دشمنان خلق کورد دهند و در این باره افزود: لازم است جوانان در برابر توافق میان پ.د.ک و بغداد سکوت اختیار ننمایند. بایستی تا شفاف شدن مسئله و جلوگیری از این برنامه جوانان خیابان‌ها را ترک ننمایند. در این راستا ملحق شدن به نیروهای گریلایی و یگان‌های دفاع از شنگال قاطع‌ترین پاسخ به دشمنان خلق کورد است.

عضو شورای مدیریتی ک.ج.ر در رابطه با کارزار «زمان، زمان گریلاگری است» گفت: از هر سو بر خلق‌مان فشارهای مضاعفی وارد می‌شود. دشمنان خواستارند که مبارزات ما در راه رسیدن به دمکراسی و تحقق مطالباتمان را تضعیف نمایند. بر این مبنا لازم است که جوانان نقش تاریخی خود را ایفا نمایند. بدون شک پیوستن به صفوف مبارزات آزادیخواهی گریلا همراستا با مبارزات بر حق برای تحقق آرمان‌ها و اهداف راستین خلق کورد است.

وی در ادامه افزود: در مقطعی بسر می‌بریم که خلق‌مان در روژهلات کوردستان با گسترش نظامی‌گری‌ و سیاست‌های اشغالگرانه‌ی رژیم ایران روبرو است. همچنین رژيم ایران در تلاش است تا جوانان را جذب نیروهای بسیج نماید؛ بر این مبنا لازم است جوانان در برابر این سیاست‌ها خط مقاومت و مبارزه‌ی خود را شفاف نمایند. بدان معنی که جامعه بدون نیروی دفاعی نمی‌تواند در برابر سیاست‌های اشغالگرایانه از موجودیت، فرهنگ و دستاوردهایش دفاع نماید. گریلاگری به معنای رهایی از نظام موجود و مبارزه و مقاومت در برابر دشمن با تمام توان و نیرو و اراده است.

روار در مورد سیاست‌های اشغالگرایانه رژيم ایران گفت: رژيم ایران با سیاست‌های کنونی خود در روژهلات کوردستان خواستار آن است که فرهنگ فاشیسم، اشغالگری و قتل‌عام را زنده نماید. به باور آنان خلق کورد از فرهنگ به اصطلاح انقلاب جمهوری اسلامی ایران دور گشته است. در این راستا تمام تلاششان بر این است که در تمام حوزه‌ و عرضه‌های اجتماعی، فرهنگی و آموزشی سیاست‌های خود را در راستای اشغال ذهنی خلق کورد پیاده نمایند. در این باره نیز با اشاعه و گسترش بسیج سعی ‌دارند استفاده‌ی ابزاری از جوانان در برابر خلق خود، سیاست‌های رژيم ایران را پیاده و اجرایی نمایند.

وی ادامه داد: مستقر نمودن نیروهای ضربت در تهران و خوزستان، گسترش بسیج سازی و بکارگیری اراذل و اوباش در نیروهای بسیج و نهادهای نظام رژيم ایران برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی در ایران و روژهلات کوردستان است. اعدام و شکنجه و بی‌احترامی به جوانان در خیابان‌ها از سوی ماموران نظامی رژیم ایران به نام اراذل و اوباش که چند روز پیش شاهد آن بودیم، همه و همه برای ترس و سرکوب جامعه در راستای جلوگیری از اعتراضات مردمی است.

روهات روار در مورد گفته‌ی نماینده‌ی دائم رژیم ایران در سازمان‌ ملل مبنی بر«پژاک نیرویی تروریستی است و از طرف قدرت‌های خارجی پشتیبانی می‌شود» گفت: اشغالگران و دیکتاتورها همیشه مبارزات بر حق و دمکراتیک خلق‌ها را به پشتیانی‌ قدرت‌های خارجی و تروریست بودن آنان نسبت می‌دهند. مسبب اصلی اعدام، شکنجه و قتل‌عام مردم خود رژيم ایران است نه هیچ نیرو و قدرت‌ دیگری. لازم است بدانیم که مبارزات راستین و برحق در برابر اشغالگری در روژهلات کوردستان از سوی هر فرد و یا هر حزبی از طرف هیچ قدرت خارجی پشتیبانی نمی‌شود. پژاک هیچ‌گاه از لحاظ ایدئولوژيک و فرهنگی به قدرت‌های خارجی پشت نبسته است و با اتکا بر نیروی خلق و اراده‌ی ذاتی مبارزات خود را تداوم می‌بخشد.

روهات روار عضو شورای مدیریتی ک.ج.ر در پایان برنامه‌ی هلی سه از تمام جوانان خواست که در برابر اشغالگران به صفوف مبارزات آزادیخواه گریلایی بپیوندند و در این باره افزود: کارزار «آری به دمکراسی و نه به اعدام» از سوی پژاک و کودار و کارزار «زمان زمان گریلاگری است» نشان از سطح مبارزات ما در برابر استعمارگران این سرزمین است. در وضعیت کنونی جامعه در برابر اشغالگری و فاشیسم در جست‌وجوی آلترناتیوی برای برقراری حیاتی آزاد و دمکراتیک است. بدانیم گریلاگری همان آلترناتیوی است که جامعه در جست‌وجوی آن می‌باشد. ملحق شدن به صفوف گریلایی پاسخی قاطع و راسخ به سیاست‌های اعدام است و یگانه راه رسیدن به دمکراسی است.