ریاست مشترک کنگره ملی کوردستان: تلاش می‌شود تا جامعه ایزدی را از شنگال بیرون برانند

احمد کاراموس با اشاره به اهداف پنهان شده در توافقنامه بین هولیر و بغداد در رابطه با شنگال گفت: از این طریق تلاش می‌شود خودمدیریتی اعلام شده ایزدیان را به تمامی از میان بردارند. در این راستا نیز اخراج ایزدیان از شنگال مهمترین هدف این توافقنامه است.

در ۹  اکتبر بین حکومت مرکزی بغداد و حکومت هولیر در رابطه با اداره شنگال توافقنامه‌ای بدون در نظرگرفتن اراده و خواست خلق شنگال امضا شد. تمامی ساکنان شنگال علیه این توافقنامه موضعگیری کرده و خواستار احترام به اراده و خواست مردم شنگال شدند. در این رابطه خبرگزاری هاوار با احمد کاراموس ریاست مشترک کنگره ملی کوردستان با گفتگویی، ابعاد و پیامدهای این توافقنامه را بررسی کرده است.

احمد کاراموس در این گفتگو اظهار داشت که در رابطه حکومت مرکزی بغداد و حکومت هولیر به منظور اطلاع جامعه ایزدی و امضای این توافقنامه هیچگونه ارتباط، مشارکت یا مذاکره‌ای با جامعه ایزدی یا احزاب، سازمان‌ها و نهادهای جامعه و دینی ایزدیان برقرار نکرده است. وی در ادامه افزود: در این پیمان مطالبات و خواست‌های جامعه ایزدی و اراده خلق ایزدی مورد ملاحظه قرار نگرفته و حقوق آنان نقض شده است.

احمد کاراموس در بخش دیگری از این گفتگو اظهار داشت: چنین توافقی به هیچ عنوان مایه پذیرش نبوده و هیچ ارزشی در میان ایزدیان ندارد. هر چه روی این محور تبلیغات می‌کنند که این توافقنامه بین حکومت عراق و حکومت هولیر بوده است، اما به خوبی اطلاع داریم که این توافقنامه با مشارکت دولت ترک و برخی از بازیگران بین‌المللی همراه بوده است.

فرمانی جدید علیه شنگال

کاراموس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که از طریق این توافقنامه تلاش می‌شود که خودمدیریتی اعلام شده از سوی خلق شنگال را از صحنه حذف کنند. همزمان تلاش می‌کنند ارتباط بین جامعه ایزدی را با بخش‌های دیگر کوردستان مانند روژآوا قطع کرده و منطقه را به تمامی تحت سیادت دولت اشغالگر ترک و پارت دمکرات کوردستان قرار دهند. مهمترین هدف پشت پرده آن نیز اخراج ایزدیان از سرزمین مقدس خودشان است. به همین دلیل تلاش می‌کنند زمینه را برای فرمان جدیدی مهیا کنند.

ریاست مشترک کنگره ملی کوردستان با اشاره به دخالت دولت اشغالگر ترک در این توافقنامه افزود: دولت اشغالگر ترک از طریق پارت دمکرات کوردستان در نگارش این توافقنامه تاثیرگذار بوده است. منافع پارت دمکرات کوردستان و دولت ترک در این منطقه منافع مشترک هستند و این مسئله‌ای نیست که هیچ کس از آن اطلاعی نداشته باشد.

امضای این پیمان از سوی پ.د.ک؛ دولت ترک و عراق

احمد کاراموس در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به پشت پرده این توافقنامه اظهار داشت: در دیدار رئیس اقلیم جنوب کوردستان از ترکیه شنگال از موضوعات اصلی گفتگوهای بین طرفین بود. مسئله شنگال و فرمان ۷۳  به مسئله ای بین‌المللی تبدیل شده و بسیاری از دولت‌ها تلاش نمودند که مسئله شنگال را حل کنند. مدتی پیش از این امانوئل ماکرون از عراق دیدار کرده بود. وی در این دیدار تلاش نموده بود تا مشکلات و مسائل شنگال و جامعه ایزدی حل شوند و با مسئولان عراقی نیز در این رابطه گفتگو به عمل آورده بود. برای حل مسئله شنگال، نه فقط دولت فرانسه، بلکه بسیاری از کشورهای دیگر نیز درخواست حل این مسئله را داشته‌اند.

حکوومت عراق، پارت دمکرات کوردستان و ترکیه نیز در این میان که بسیاری از کشورهای جهان خواهان حل آن هستند، برای خود خطرناک ارزیابی می‌کنند. و براین باور هستند که در صورتیکه این مسئله خارج از کنترل آن به راه‌حل دست یابد، موقعیت سیاسی شنگال نیز لاجرم تایید خواهد شد. به هیمن دلیل هر سه طرف درگیر در این قضیه، به منظور ممانعت از حل این مسئله، با عجله توافقی را بین خود امضا نموده‌اند.

روژآوا و جنوب کوردستان در معرض خطر قرار دارد

کاراموس در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که چنین توافقنامه‌ای که فاقد حتی یک ماده برای حل اساسی مشکلات است، خطرات بسیار بزرگی را به همراه دارد؛ این توافقنامه توافقی برای دست‌یابی به راه حل نیست. این طرح و توطئه‌ای برای از میان برداشتن دستاوردهای خلق کورد و منطقه ست.  این توافق صرفا بر منطقه شنگال تاثیر گذار نبوده بلکه بر دستاوردها و منافع تمامی منطقه روژآوا و جنوب کوردستان نیز تاثیر گذار خواهد بود. دولت ترک تلاش می‌کند قدم به قدم جنوب کوردستان و روژآوای کوردستان را به اشغال درآورده و اهداف خود را در تمامی مناطقی که از آنها به عنوان مناطق میثاق ملی یاد می‌کند تا سال ۲۰۲۳ تحقق بخشد.

احمد کاراموس ریاست مشترک کنگره ملی کوردستان در بخش پایانی این گفتگو اظهار داشت که سیاستهای پارت دمکرات کوردستان در مرزهای جنوب و روژآوای کوردستان و ازدیاد پایگاههای نظامی کوردستان اقدامی تصادفی به شمار نمی‌رود. پارت دمکرات کوردستان نخستین بار نیست که در مرزهای جنوب کوردستان با روژآو تلاشهایی از این دست را انجام می‌دهد. زمانیکه شنگال از سوی رزمندگان آزادی و یگانهای شنگال آزاد شد، پارت دمکرات کوردستان در مقابل این نیروها دست به احداث خندق زد و در مرزهای جنوب - روژآوای کوردستان به ساخت کانال دست زد، نیروهای پیشمرگ را نیز در این مناطق مستقر کرده و راه را برای نیروهای ارتش ترک گشود، در مناطق سنونی و باشیقه نیز این نیروها مستقر شدند. بدون تردید ارتباطات عمیق و گسترده‌ای بین طرح‌های به اجرا در آمده در شنگال و روژآوا وجود دارند. در این رابطه ما ترس داریم مبادا از طریق پارت دمکرات کوردستان و برخی از وابستگان این حزب، دوت ترک مستقیما به این منطقه حمله کند. هدف آنان حمله به منطقه است.