شاجر آک کورد، زندانی دیرین سیاسی کورد: ما در پنجمین اعتصاب غذای خود به پیروزی می‌رسیم

شاجر آک کورد زندانی دیرین و سیاسی کورد که از سال ۱۹۹۲ در زندان به سر می‌برد، تا کنون پنج بار اعتصاب غذا کرده است. آک کورد در رابطه با مرحله کنونی اعتصاب غذای زندانیان سیاسی اظهار داشت که در پنجمین اعتصاب غذای سیاسی خود به پیروزی دست می‌یابند

اعتصاب غذای نامحدود زندانیان سیاسی پرونده پاژک و پ.ک.ک در زندانهای شمال کوردستان و ترکیه در اعتراض به تشدید انزوای تحمیلی بر رهبر خلق کورد وارد ۸۷ روز خود شده است. شاجر آک کورد زندانی سیاسی کورد که از سال ۱۹۹۲ در زندان‌های ترکیه به سر می‌برد برای بار پنجم دست به اعتصاب غذا زده است. آک کورد در این باره اعلام کرد که چهار اعتصاب غذای پیشین انها به موفقیت دست یافته است و در پنجمین اعتصاب غذا نیز به موفقیت دست می‌یابند. شوکران آک کورد برادر این زندان سیاسی طی گفتگویی اعلام نمود که برادر وی بعد از دستگیری مجدد دو ماه مداوم تحت شکنجه بوده است.

 شکنجه شدید

آک کورد خاطرنشان ساخت که زمانیکه برادرش ۲۱ سال سن داشت با مجازات حبس ابد روبرو شده است و در طول دوران زندان سه بار شدیدا شکنجه شده است. دندان‌های وی را کشیده‌اند، بخشی از پوست بدن وی را کنده‌اند. با شوک الکتریسته شکنجه شده است و تا مدتی قادر به حرکت نبوده است. در سال ۱۹۹۲ زمانی که وی دستگیر شد، ۳۳ روز تحت شکنجه شدید بوده است. در مرحله دوم ۱۱ روز تحت شکنجه بوده است و سومین بار به مدت ۴۰ روز شکنجه شده است. شکنجه‌های وی به گونه‌ای بوده‌اند که تمامی شیوه‌های شکنجه را بر وی آزمایش کرده‌اند.

نقض حقوق

آک کورد در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان ساخت که برادر وی هیچگاه از مطالبات سیاسی خود دست نکشیده است و تا کنون در زندانهای امد، دیلوک، یوزگات، کاندیرا، کوجالی و آکهیسار و مانیسا زندانی بوده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت که برادر وی در سال‌های ۱۹۹۶، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۲ و ۲۰۱۸ دست به اعتصاب غذا زده است و اکنون نیز در زندان آکهیسار مجددا دست به اعتصاب غذا زده است. وی از نقض مکرر حقوق زندانیان در این زندان سخن گفت.

خواهر آک کورت در بخش دیگری از گفته‌هایش اعلام نمود که برادر زندانی‌اش گفته است که چرا صدایی، مخالفتی از سوی افراد دیگر شنیده نمی‌شود؟ خواهر این زندانی سیاسی کورد گفته است که برادرش در آخرین دیدار به وی اعلام کرده است در صورتیکه اتفاقی روی ندهد، وی اعتصاب غذای خود را به اعتصاب غذای نامحدود و بدون بازگشت تبدیل می‌کند.

آک کورد خاطرنشان ساخت که برادر وی در هر ۴ اعتصاب پیشین غذا شرکت داشته است و در این باره اظهار داشت: برادرم به من گفته است که اعتصاب غذای ما در آخر به موفقیت می‌رسد. گفته است که زندانیان در زندان‌ها در مقابل خشونت و وحشیگری دست به اعتصاب زده و غیر از پیروزی و موفقیت راه دیگری پیش روی خود نمی‌بینند. از تمامی نهادها و سازمانها می‌خواهیم که از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی حمایت کنند.