شعله‌ور شدن نخستین آتش نوروزی در آمد

نخستین آتش نوروزی در شمال کوردستان، در شهر آمد روشن شد. برگزار کنندگان این مراسم به دور آتش به رقص و پایکوبی پرداختند.

کمیته تدارکات و برگزاری نوروز آمد پیش از برگزاری میتینگ بزرگ جشن نوروز، نخستین آتش نوروزی را شعله‌ور ساخته و نخستین گام را برای آغاز نوروز ۲۰۲۱ در این شهر برگزار کرد. آتش نوروز از سوی کمیته برگزاری مراسم در باغچه دفتر مرکزی حزب دمکراتیک خلق‌ها در منطقه پیاس روشن شد. کمیته بعد از آن بیانیه‌ای را منتشر کرده و آتش نوروز افروخته شد.

درسیم داغ و رمزیه توسن نماینده حزب دمکراتیک خلق‌ها و بسیاری دیگر از شخصیتها در مراسم افروختن نخستین آتش نوروزی مشارکت داشتند. «با آتش نوروز به سوی آزادی رهسپار می‌شویم»، «زنان با قیام خود آتش نوروز را شعله‌ور می‌کنند»، «نوروز به معنای مبارزه برای خلق‌هاست»، «آتش نوروز را شعله‌ور ساخته و انزوا را در هم می‌شکنیم»، از جمله شعارهایی هستند که برای مراسم نوروزی امسال در آمد طراحی شده و در در این مراسم نیز به چشم می‌خوردند.

عرفان سونر ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در آمد که ریاست کمیته برگزاری مراسم نوروز را برعهده دارد، همچنین زلال بیلگین نیز در این مراسم سخنرانی کردند. بیلگین در سخنرانی خود اظهار داشت که در خارج و داخل میهن، ما نوروز امسال را همراه با فشار و سرکوب و خشونت سیاسی و دستگیری‌ها مورد استقبال قرار می‌دهیم. علیرغم تمام فشارها نوروز تمامی خلق‌ها در ترکیه را شادباش می‌گوییم. همانگونه که می‌دانید نوروز فراخوانی برای صلح است. امروز خلقمان برای برگزاری مراسم نوروز در حال تدارک است. به این مناسبت خلقمان را به مقاومت فرا می‌خوانیم.

همچنین عرفان سونر رئیس کمیته تدارک مراسم نوروز در آمد ضمن اشاره به درخواست مجوز برگزاری مراسم نوروز در آمد اظهار داشت که آتش نوروز کاوه انقلابی امروز نیز همچنان پرلهیب و شعله‌ور بود و افزود: ما می‌دانیم که نوروز به معنای صلح، عدالت و دمکراسی است. همه از این مراسم استقبال می‌کنند. با یاد ملای جزیری، احمد خانی و جگرخوین از نوروز استقبال می‌کنیم.

بعد از این سخنرانی، آتش نوروز در آمد شعله‌ور شده و مراسم رقص ملی کوردی بدور آتش برگزار شد. همراه با  شعله‌ور شدن آتش نوروز، شعارهای «نوروز رهبر آپو پیروز باد»، «زنده‌باد اعتصاب زندان سیاسی» و «نوروز پیروز باد» سر داده شد.