شورای رهبری خودمدیریتی شنگال و آسایش ایزدخان ۸ مارس را گرامی داشتند

شورای رهبری خودمدیریتی شنگال و آسایش ایزدخان، هشتم مارس، روز جهانی زنان مبارز را به همه‌ی زنان به ویژه زنان ایزدی تبریک گفتند.

شورای رهبری خودمدیریتی شنگال به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زنان مبارز پیامی منتشر کرده و ۸ مارس را به همه‌ی زنان مبارز جهان به ویژه زنان ایزدی تبریک گفت.

"سازماندهی زنان ایزدی به خودمدیریتی جامعه تبدیل شد"

در بیانیه‌ی شورای رهبری خودمدیریتی شنگال به مقاومت زنان ایزدی اشاره شده و در آن آمده است؛"مقاومت که با فخره خاتون آغاز شد و به وسیله ظریفه اوسی به پیشرفت رفت، در این دوره با پیشاهنگی ما که بیشتر از سه ماه است در مقابل آسایش ایزدخان مقاومت می‌کنیم و شنگال را در مقابل توطئه‌ها و حملات حفظ می‌نماییم، ادامه دارد."

در این پیام همچنین آمده است؛"زنان ایزدی به دلیل مقاومت تاریخی خود، همیشه هدف حملات دشمنان قرار گرفته و در وجود این زنان تلاش شده تا جامعه‌ی ایزدی را از بین ببرند."

در این بیانیه فرمان ۳ آگوست ۲۰۱۴ به رهبری داعش علیه شنگال به یاد آورده شد و اعلام شد؛"زنان ایزدی برای آنکه یک بار دیگر با این وحشیگری مواجه نشوند، از هر لحاظ خود را سازماندهی کرده و اکنون پیشاهنگی جامعه را به عهده دارند. پس از سازماندهی زنان ایزدی، قدم‌های بزرگی برای خود مدیریتی جامعه برداشته شد."

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است؛"در هر زمانی دشمنان خواسته‌اند، اراده‌ی جامعه‌ی ما را از بین ببرند، اما همیشه مقاومت مادرانمان از آنها پیشی گرفته است. به ویژه هر زمانی که دولت اشغالگر ترکیه حمله کرده است و حتی زمانی که عراق و پ.د.ک خواستند تحت عنوان توافق، جامعه را بی‌اراده نمایند، مادران ما در نصف شب قیام نمودند. در سیستم خودمدیریتی دمکراتیک شنگال، برای تاسیس جامعه‌ای برابر، زنان با سیستم ریاست مشترک در همه‌ی دستگاه‌ها شرکت دارند. به وسیله‌ی این سیستم ما می‌توانیم پیروزی و نیروی زنان را به جهان اثبات نماییم."

در پایان این بیانیه به مقاومت زنان ایزدی درود فرستاده شده و ۸ مارس را به آنها تبریک گفتند.

"آسایش ایزدخان ۸ مارس را گرامی داشت"

آسایش ایزدخان به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زنان مبارز و زحمتکش، یاد شهدای ایزدخان و مبارزات آزادی‌خواهانه‌ی کوردستان را گرامی داشته و ۸ مارس را به همه‌ی زنان ایزدی و همه‌ی زنان مبارز و زحمتکش شادباش گفت.

در بیانیه‌ی آسایش ایزدخان به نقش زنان ایزدی در حفظ و اداره‌ی شنگال اشاره شده و اعلام شد؛"اخیراً علیه توطئه‌ی پاکسازی آسایش ایزدخان، زنان شنگال موضع‌گیری قدرتمندی از خود نشان دادند. به ویژه مادران شنگال علیه این توطئه ایستادند. ساکنین شنگال با پیشاهنگی زنان شنگال، از آسایش ایزدخان صیانت کرده و دست به تحصن زدند."

در بیانیه همچنین اشاره شده است،"آسایش ایزدخان با نیرویی که از زنان گرفته است، خاک ایزدخان را در هر شرایطی حفظ می‌کند و پیمان می‌بندد تا پرچم مقاومت همیشه برافراشته باشد. همچنین ۸ مارس روز جهانی زنان مبارز را به همه‌ی زنان تبریک می‌گوید."