تجمع زنان در شهرهای مختلف شمال کوردستان و ترکیه در محکومیت «قتل دولتی» ژینا

نهادهای سیاسی و اجتماعی باکور به شكل متحدانه از قیام مردم شرق کوردستان و ایران ابراز پشتیبانی کرده‌اند. بویژه جریانات زنان که تجمحات متعددی برگزار کرده اند.

شعب حزب دمکراتیك خلق‌ها و جنبش زنان آزاد در شهرهای مختلف شمال کوردستان و ترکیه تجمعات متعددی در محکومیت قتل ژینا امینی برگزار کردند.

در چندین بخش ایالت رِحای باکور زنان دست به تجمع اعتراضی زدند. از جمله در مقابل یک مرکز در شهر رِحا.

عالیه کزل‌‌دامار، رئیس مشترک دفتر نمایندگی ه.‌د.‌پ در این شهر گفت: "مبارزه ژینا، مبارزه ماست. ما خلق‌ها، مبارزه و خیزش و مقاومت خود را متحد می‌کنیم و جهانی آزاد بهمراه هم می‌سازیم."

عاشیه سوروجو، نماینده پارلمانی ه.‌د.پ نیز در سخنرانی خود گفت ما با ذهنیت حکمفرمای در ایران بخوبی آشنا هستیم. این همان ذهنیت قاتل "ایپک اَر" و ابطال‌کنندگان پیمان استانبول است.

امروز در شهر سلوپی نیز ده‌ها زن و مرد با در دست گرفتن پلاکاردی با عکس ژینا امینی، حمایت خود از قیام مشروع زنان را بیان کردند.

در شهر درسیم نیز، اسما آتش، بیانیه سازمان زنان ه‌.د.پ را قرائت کرد و با اشاره به اعتراضات در ایران که از کوردستان آغاز شد گفت زنان هرگز از مقاومت منصرف نخواهند شد.

او گفت رژیم ایران برای شکست این قیام با تمام قدرتش به مردم حمله می‌کند و با این تهاجم دشمنی خود با زنان و کوردها را تکرار می‌کند.

همچنین در شهر گور جولمرگ در نزدیکی مرزهای روژهلات، اعضای جنبش زنان آزاد تجمع کردند. در پیام معترضان اعلام شد مبارزه ژینا مبارزه همه زنانی است که می‌خواهند اجتماعی آزاد بسازند.

زنان کورد در باتمان نیز گردهم آمدند. ایشِک یلدز از فعالین زنان در سخنانی گفت زنان ایرانی همواره در برابر نقض حقوق و زندگی‌شان مقاومت کرده‌اند. او مقاومت ژینا را یک نمونه مشهود این مبارزه عنوان کرد.