تصویر

«وطن مادر ماست و مادر این انفعال مسئولان را نخواهد بخشید»

روشنفکران و هنرمندان باشور کوردستان در اعتراض به حملات و اشغالگری‌های دولت ترکیه به باشور کوردستان گفتند: «وطن مادر ماست و مادر ما این انفعال مسئولان را نخواهد بخشید.»

حملات و بمباران دولت فاشیست ترکیه در باشور کوردستان ادامه دارد و اعتراضات روشنفکران و هنرمندان همچنان گسترش می‌یابد. هنرمندان و روشنفکران در این باره با خبرگزاری فرات صحبت کردند و به رخوت و ریاکاری سیاستمداران و حاکمان باشور کوردستان اشاره کردند.

علی کریمی نویسنده با خبرگزاری فرات درباره حملات و بمباران دولت فاشیست ترکیه صحبت کرد و گفت: «کوردستان در یک بحران بزرگ قرار دارد. دولت فاشیست ترکیه به سرزمین ما حمله کرده است. آن جاسوسان حزب دمکرات کوردستان که در زمان برگزاری رفراندوم گفتند اشغال بخشی از سرزمین ما برای کشورهای دیگر آرزو خواهد بود کجا هستند؟ رئیس حزب دمکرات کوردستان که گفت ما اشغال کسی را حتی اگر یک وجب هم باشد نمی‌پذیریم؟ اکنون پسر او نخست وزیر اقلیم کوردستان است. چرا در مطبوعات بیانیه نمی‌دهد و این وضعیت را برای خلق توضیح نمی‌دهد؟ گفتیم عیبی ندارد، عقب افتادن حقوق و مشکلات آب و برق و رفاه تقصیر شما نیست، ولی خب این اشغال چگونه توضیح داده می‌شود؟ ما به خوبی می‌دانیم که اگر اشغالگران به سرزمین ما بیایند، ابتدا هولیر، آمیدی و دهوک را اشغال خواهند کرد و سپس به سلیمانیه و مناطق دیگر خواهند رسید.»

حکومت اقلیم کوردستان فقط از حزب دمکرات کوردستان تشکیل نشده است

علی کریمی نویسنده در سخنان خود با بیان اینکه حکومت اقلیم کوردستان تنها متشکل از حزب دمکرات کوردستان نیست و سایر بخش‌های حکومت باید صدای خود را بلند کنند، ادامه داد: «بغداد و جنبش گوران و ی‌ن‌ک هم در برابر این وضعیت سکوت کرده‌اند. شرم آور است که وقتی روزنامه نگاران و روشنفکران به خیابان‌ها می‌روند و صدای خود را علیه دولت ترکیه بلند می‌کنند، نیروهای امنیتی اجازه نمی‌دهند و آنها را سرکوب می‌کنند. وطن مادر ماست و مادر ما این انفعال مسئولان را نخواهد بخشید.»

بهمن مهدی بازیگر هم در این خصوص نظرات خود را بیان کرد و از همه خواست تا در برابر این اشغال واکنش نشان دهند و در ادامه سخنان خود گفت: «از زمانی که در ما دو دستگی ایجاد شد اشغال هم آغاز شده است؛ ترکیه همچنان تفرقه ما را می‌خواهد، در این زمان همه باید علیه این اشغال واکنش نشان دهند. حتی به کوچکترین شکلی که می‌توانند باید اعتراض خود را نشان دهند. من می‌گویم که من عرب نیستم، من یک ترک کوهستانی نیستم، تاریخ هم می‌گوید که من کورد و کوردستانی هستم.»