زخمی شدن سه شهروند در بمباران روستائیان منطقه دهوک

​​​​​​​عصر روز گذشته (٢٢ ژانویه) هواپیماهای ارتش متجاوز ترک روستای گریان از توابع بخش چمانکه استان دهوک جنوب کوردستان را بمباران کردند که در این حمله ٣ سه شهروند زخمی شدند.

ارتش اشغالگر ترک روستای گریان در بخش چمانکه استان دهوک جنوب کوردستان را بمباران کرد.

به گفته منابع محلی مطلع در این حمله ٣ روستایی زخمی شدند و به مراکز درمانی چمانکه گردیدند.

اعلام شد که این حمله زیان مادی فراوانی را به دنبال داشته است.