اعلام مشخصات دو گریلای شهید نیروهای مدافع خلق

ه.پ.گ با اعلام مشخصات دو گریلای شهید خاطرنشان کرده است که رفقای آنان تا لحظه شهادت به ارزش‌های ملت کورد پایبند ماندند و سرانجام به مبارزان راستین راه آزادی کوردستان مبدل شدند

مرکز خبررسانی و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در بیانیه‌ای مشخصات دو گریلای اهل روانسر و عفرین را که روز ١ فوریه/ ١٢ بهمن در عرصه زاگرس به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد.

در بیانیه ه.پ.گ آمده است:

"تاریخ کوردستان سرشار از مبارزه‌ی نستوه در مقابل نیروهای استعمارگر و نابودگر بوده و کوردها در راه آزادی هزینه فراوانی را به جان خریده‌اند. ملت کورد همیشه مصائب و مشکلات را از سر گذرانده و در تاریخ مبارزه خویش در سخت‌ترین شرایط نیز بدون وقفه به نبرد ادامه داده است. گریلاهای جنبش آزادیخواهی کوردستان میراثداران این سنت تاریخی می‌باشند و به رغم تمامی مسائل و مشکلات، حماسه‌های بزرگی را در کوهستان‌های کوردستان رقم زده‌اند. در جریان این مبارزات برخی مواقع در مصاف با شرایط دشوار طبیعی در مناطق عملیاتی متحمل زیان‌هایی گشتیم. رفقا سُدات و شورش که در زاگرس به وظایف انقلابی خویش عمل می‌نمودند روز ١ فوریه در اثر سرما و کولاک به شهادت رسیدند. جزئیات شناسنامه رفقای شهید به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: حسن علی احمد

   کد سازمانی: سُدات تولهلدان

   محل و سال تولد: روانسر

   نام مادر – نام پدر: اَمینه- علی

  تاریخ و محل شهادت: ١ فوریه ٢٠٢٠ / زاگرس


   نام و نام خانوادگی: محمود حاج‌حمو

   کد سازمانی: شورش آمانوس

   محل و سال تولد: عفرین

   نام مادر – نام پدر: احلام – صلاح‌الدین

  تاریخ و محل شهادت: ١ فوریه ٢٠٢٠/ زاگرس

رفقا سدات و شورش هر کدام در یکی از بخش‌های کوردستان چشم به جهان گشوده و در عنفوان جوانی مسئولیت مبارزه برای آزادی کوردستان را برعهده گرفتند و به مبارزه نیروهای گریلا ملحق شدند. برای پیشرفت خویش ممارست نمودند و با رنج خویش به الگویی برای رفقایشان مبدل شدند. در فعالیت‌های عملیاتی و آموزشی به شیوه‌ای موفقیت‌آمیز مشارکت کردند و پیشاهنگ رفقایشان بودند. رفقای ما با تعمق در فلسفه آزادیخواهی رهبر آپو به پرورش خویش پرداختند و تا لحظه شهادت به مبارزان راستین ارزش‌های ملت کورد بدل گشتند.

مراتب تسلیت خود را نخست به خانواده رفقا سدات و شورش و همچنین تمامی ملت وطن‌دوست کوردستان ابراز داشته و پیمان می‌بندیم که بیرق مبارزه آزادیخواهی رفقای شهیدمان را با دیهیم پیروزی مزین کنیم."