'خط مظلوم و عگید متمایز کننده است'

ایلم رونی از فرماندهان یژاستار اعلام نمود که در تاریخ حزب کارگران کوردستان، خط مظلوم و عگید ایجاد شده است، مظلوم عگید را سازماندهی کرده است، عگید نیز از میراث مظلوم صیانت نموده است.

امینه ارجیاس و ایلم رونی از فرماندهان نیروهای یژاستار به مناسبت هفته قهرمانی در رابطه با قهرمانی، گام برداشتن در مسیر عگید و عگید بودگی با خبرگزاری فرات نیوز به گفتگو پرداختند.

پ.ک.ک در کوردستان مشهودتردین بازتاب واقعیت فرهنگی عگید است

امینه ارجیاس از فرماندهان یژاستار با اشاره به فرهنگ مقاومت تاریخی کوردستان که با پیشاهنگی پ.ک.ک و عگید ظهور کرده است اظهار داشت: "این روند از مقاومت کاوه معاصر، مظلوم دوغان آغاز و با رفیق فرمانده، عگید که نخستین گام‌های گریلایی را در کوههای کوردستان آغاز نمود تداوم یافت و امروز با قهرمانی صدها نفر در کوردستان ادامه دارد. در تاریخ کوردستان شاهد فرهنگی هستیم که از آن به عنوان فرهنگ قهرمانی یاد می‌شود. قهرمان عشیره جایگاه و جغرافیای خود را دارد. این عگید در مقابله با حمله به جامعه و علیه فرادستان است که با نیروی برخاسته از اراده خود از جامعه دفاع می‌کنند. در تاریخ کوردستان نمونه‌های فراوانی از آن را می‌توان مشاهده کرد. درویش عبدی یکی از این نمونه‌هاست. پ.ک.ک در این میان واقعیتی است که اوج این قهرمانی را نمایندگی می‌کند."

اقدام رفیق مظلوم مانیفست فرهنگ مقاومت کوردستان است

ارجیاس با اشاره به فراخوان مظلوم دوغان، پیشاهنگ پ.ک.ک اظهار داشت: "رفیق مظلوم، کادر پیشاهنگ بود و بر این اساس به اقدامی دست زد که بتواند به فرهنگ مقاومت کوردستان تبدیل شود. تسلیم شدن در کوردستان بر همه تحمیل می‌شد، به همین دلیل بود که در شخصیت مظلوم دوغان مقاومت قهرمانانه به عنوان سنتی در این حزب ایجاد شد. مقاومت با مظلوم دوغان آغاز شد، با رفقای دیگری مانند کمال، خیری و فرهادها نیز ادامه پیدا کرد. اقدام رفیق مظلوم دوغان هم اکنون مانیفست فرهنگ مقاومت در کوردستان است. اراده‌ای که ققنوس‌وار بر خاکستر خود مجددا آفریده شد تا پیام مقاومت را از زندان به کوهها ارسال کند. بدون تردید پاسخ مقاومت زندان، آغاز  مرحله تاریخی ۱۵ اگوست به فرماندهی عگید بود و با شلیک نخستین گلوله تا به امروز در تمامی کوههای کوردستان، توسط گریلاها فرایندی از قهرمانی خلق شد."

روناهی و بریوان هزینه خلق کورد برای آزادی هستند

فرمانده آمینه ارجیاس خاطرنشان ساخت که در تاریخ مقاومت، قهرمانی‌های انجام شده با روحی فدایی‌وار انجام شده است و با اشاره به ملیتانهای زن در مبارزه برای آزادی کوردستان، اظهار داشت: "هر چند هفته قهرمانی از مظلوم‌ها گرفته تا عگیدها را تحت پوشش قرار می‌دهد اما باید زنان مبارز و قهرمانان زن نیز مورد اشاره واقع شوند. زکیه آلکان در مقابله با تسلیم شدنی که در آمد برای آن تبلیغ می‌شد با این گفته که «آمَد اینگونه مقاومت و مبارزه می‌کند»، بر فراز دیوار قلعه‌ی آمَد با به آتش کشیدن بدن خود نوروز را گرامی داشت. بعد از وی رخشان دمیرل در کادیفه کال ازمیر به حرکت انقلابی خود دست زد. روناهی و بریوان نیز در آلمان دست در دست یکدیگر در کنار رود، فریاد زدند که «با ما رودخانه نیز سر به خروش برخواهد زد، با آتش خودمان را تطهیر خواهیم کرد». روناهی و بریوان هزینه‌های ما برای آزادی هستند. این فرهنگ مقاومت و مبارزه با سما یوجل ادامه پیدا کرد. با نگاهی به این حرکت‌ها، می‌بینیم که روح قهرمانی خالق روح فداییگری است. اینگونه پ.ک.ک روحی جدید را خلق کرد، قهرمانی جدید و جسارت و شجاعت را با خود به همراه آورد."

شهدا با مقاومت حیاتی جدید و مدلی برای انسان آزاد رقم زدند

ایلم رونی یکی دیگر از فرماندهان یژاستار نیز در رابطه با هفته قهرمانی با اشاره به تحلیلهای رهبر آپو اظهار داشت: "از روز ظهور پ.ک.ک زمانیکه به تاریخ می‌نگریم، در هر عرصه‌ای و در هر مرحله‌ای شاهد ظهور ده‌ها قهرمان هستیم. در تاریخ کوردستان و واقعیت کوردستان این موضوع به اثبات رسیده است. برای خلق کورد و پ.ک.ک ماه مارس بسیار مهم است. در ۲۸ مارس ۱۹۸۶ فرمانده بزرگ، رفیق عگید به شهادت می‌رسد. شهدای ما ایدئولوژی ما را نمایندگی می‌کنند. آنها با فداکاری، در تلاش برای مبارزه، با اعلام پیوستگی و پایبندی خود به آزادی، سبک جدیدی از حیات و مدلی نوین برای انسان آزاد را رقم می‌زنند."

موضعگیری فرمانده عگید ضربه‌ای علیه ذهنیت فرادست بود

رونی در ادامه سخنان خود می‌افزاید: "مهمترین ویژگی رفیق عگید دشمنی و ضدیت با ذهنیت فرادست، جنسیت محوری اجتماع، ضدیت با ویژگی مردسالارانه و سیتم سرمایه‌داری بود. مواضع وی ضربه‌ای علیه این ذهنیت فرادستانه بودند. اگر از مرد سخن گفته شود، باید از شخصیتی همانند عگید برخوردار بود. به همین دلیل است که رهبری می‌گوید: مرد عگید است و زن با شخصیتی همانند زیلان را بیافریند. در این میان باید به یاد آورد که مظلوم دوغان است که عگید را با مبارزه آشنا می‌کند. به همین دلیل عگید به منظور صیانت از میراث مظلوم، به طلایه‌دار راه وی تبدیل شده است."

پیشاهنگ باید همانند عگید باشد

رونی با اشاره به شخصیت ماهسوم کورکماز نیز اظهار داشت: "رفیق عگید بسیار تحت تاثیر مظلوم دوغان بود. ماهسوم کورکماز از حواریون فلسفه آپویی است. زمانیکه از رفیق عگید سخن می‌گوییم، سازمان، ذهنیت آزادی، دیسیپلین، تواضع، فداکاری در ذهن مجسم می‌شود. اکنون نیز برای خلقمان در بوتان، عگید همچنان یک افسانه و یک معیار است. زیرا موضع عگید خلق را به شدت به خود وابسته کرده بود. و این قهرمانی است، پیشاهنگ باید مانند رفیق عگید باشد. عگیدها و زیلان‌ها در وجود خود شخصیت جامعه‌ای نوین را آفریدند."