گریلاهای هفتانین: ما مصمم هستیم، می‌جنگیم و پیروز خواهیم شد

گریلاهای هفتانین اعلام کردند، علیه نیروی هوایی و همه‌ی ادوات جنگی ارتش ترکیه در هفتانین به شیوه‌ای تاریخی مقاومت می‌کنند و فعالانه و قدرتمند پاسخ این اشغالگری را می‌دهند و به مبارزاتشان ادامه داده و پیروز خواهند شد

گریلاهای هفتانین در بحبوحه‌ی جنگ و مقاومت در مقابل حملات هوایی دولت ترکیه با خبرگزاری فرات مصاحبه کردند.

گریلای ه.پ.گ رستم دلگش اعلام کرد، ارتش ترکیه با همه‌ی توان حمله میهکند و آنها نیز با قدرت پاسخشان را می‌دهند. گریلا دلگش درخواست نمود، هیچ کس تبلیغات کذب رسانه‌های دروغگوی ترکیه را باور نکند، گریلا از همان ابتدا ارتش ترکیه را تحت فشار قرار داده است به همین دلیل ارتش ترک در شلادزه غیرنظامیان را هدف قرار می‌دهد.

رستم دلگش همچنین اعلام کرد؛"ما می‌دانیم که این حملات فقط علیه گریلا نیستند. حمله به مردم منطقه است. به همین دلیل باید جوانان در مناطق بهدینان و سوران قیام کنند و این حملات را نپذیرند و واکنش شدید نشان دهند. ما در همه‌ی مناطق به طور مداوم ضربات سنگینی به ارتش ترکیه وارد می‌کنیم. ما با روح مظلوم‌ها، گَلهات‌ها، آماراها و بهارین‌ها می‌جنگیم."

حملات دولت ترکیه علیه همه‌ی خلق کورد است

روژدا جزیر گریلای یژاستار اعلام کرد، دولت اشغالگر ترکیه در مناطق کورو ژهرو، چمچو و متینا روستاییان را کشتند. این جنگ در منطقه‌ی هفتانین فقط علیه گریلا نیست بلکه جنگ علیه همه‌ی کوردستان و خلق کورد است، به همین دلیل خلقمان باید با این تفکر رفتار کند. روژدا جزیر همچنین اعلام کرد؛"ما نیروهای گریلا دشمن را در این خاک باقی نمی‌گذاریم. ارتش ترکیه فقط با تکنولوژی به ما حمله می‌کند چون جرات حمله‌ی زمینی را ندارد و اینگونه حمله می‌کند. ما در مقابل حملات اشغالگرانه با روح قاسم‌ها، زیلانها و عگیدها می‌جنگیم و بدون شک ما پیروز خواهیم شد. دولت ترکیه پشت سر هم متحمل خسارات بسیار می‌شود. توطئه‌ی اشغالگران خنثی شده است."

گریلا عادل آمد نیز گفت: "رژیم اشغالگر ترکیه از تمام توان خود برای اشغال کل خاک کوردستان استفاده می‌کند. به طور مداوم به بهانه‌های مختلف به خلق کورد حمله کرده‌اند. بدون شک ما با روح شهید قاسم انگین پاسخ دشمن را می‌دهیم. هر قدمی که برمی‌دارند تعداد زیادی از آنها کشته می‌شوند. ما به خلق مقاومتگر شلادزه، سلیمانیه و هلبجه درود می‌فرستیم. هدف رژیم ترکیه فقط هفتانین و خاکورک نیست. ترکیه خواهان اشغال سلیمانیه، کرکوک و هلبجه است. هر چند نیروهای مسلح پ.د.ک مانند پلیس ترکیه رفتار می‌کنند اما پ.د.ک باید دست از همکاری با رژیم اشغالگر ترکیه بردارد، در غیر اینصورت به عنوان خائن نام آنها ثبت می‌شود. هواداران پ.د.ک باید خوب بدانند که پ.د.ک اینگونه در حال خدمت به اشغالگران است."

عادل آمد در پایان سخنانش گف: "ما در جنگ با اشغالگران به نیروی خود باور داریم. با تاکتیک گریلای عصر که رهبر آپو به ما نشان داده است در مقابل دشمن می‌ایستیم."