مبارزه زنان نشانه آزادی و برابری است

زنان با رنج و مبارزه خویش دیگر بار تاریخ خود را می‌نویسند. نتیجه مبارزه آزادی زنان نشانگر آنست که نه تنها یک روز بلکه هرروز به روز زنان مبدل خواهد شد و بدین صورت آزادی یقینا عملی خواهد شد.

یادداشت

در ریشه‌ی هر روز و هر جشن و قداستی یک مقاومت بی‌همپا وجود دارد. بی‌گمان روزی چنین تاریخی مقاومتی جهانی صورت گرفته است. همانطور که می‌دانید در سال ۱۸۵۷ در مرکز کاپیتالیسم آمریکا زنان برای اینکه با مردها برابرانه زندگی کنند، مبارزه‌ای را آغاز کردند. بدین دلیل حاکمان فاشیست کارگاهی که زنان در آن مشغول کار بودند را آتش زده و در نتیجه آن ۱۲۹ زن به قتل رسیدند. هرچند در آن عصر زنان برای حقوق خود مبارزه‌ای را آغاز کردند، این مبارزه نیز با مانع تراشی از طرف سیستم سلطه‌ورزان روبرو شد. بخصوص در مرکزی بمانند آمریکا که با نظمی کاپیتالیستی مدیریت می‌شود، حقوق بشر، حیات و برابری چگونه باید عملی شود؟

متاسفانه در آن سده صدها زن با حملات سلطه‌ورزان روبرو گشتند و به قتل رسیدند. به همراه این نیز حقوق هزاران زن زیرپا گذاشته شد. در عصری اینچنینی به مثابه زنان، مبارزه و پیشاهنگی برای مبارزات چیزی معمولی و عادی نمی‌باشد. بی‌گمان سختی و دشواری‌های بسیاری روی دادند. اما در برابر هر گونه حملات زنان مبارزه را گسترش دادند. بخصوص نیز مبارزه‌ی زنان به پیشاهنگی کلارا زتکین و روزا لوکزامبورگ در سراسر جهان در این مسئله گام‌هایی نیرومند را برداشتند. در نتیجه مقاومت آنان امروز ۸ مارس به عنوان روز جهانی زنان زحمتکش پذیرفته می‌شود. بمانند هرسال ۸ مارس از طرف تمامی زنان جهان بخصوص پیشاهنگان و مبارزان جنبش آزادی با اشتیاقی فراوان جشن گرفته می‌شود.

بدون شک چنین روز تاریخی مقاومتی جهانی است. لازم است دانسته شود که ۸ مارس روزی است که با هزینه‌های بسیاری بدست آمده است. براثر این هزینه‌ها بسیاری از زنان جان خود را از دست داده‌اند. در عین حال بسیاری از زنان با مبارزه خود نام خود را در صفحات تاریخ با حروف زرین نوشتند.

 بخصوص امروزه زنان با شعار «ژن ژیان آزادی» در هر حوزه و عرصه برای مبارزه پیشاهنگی می‌کنند. درست اینست که  جنبشی که بیش از هرکس از این میراث صیانت می‌کند پ‌ک‌ک است. به یمن رنج رهبر آپو مدلی نوین مبارزه بنا شد. زنان دیگر بمانند قبل نیستند بلکه مقاومت کرده و برای مبارزه پیشاهنگی می‌کنند. زنان که در این تاریخ نامشان برده نشده و دیده نشده‌اند، امروز دارای یک ارتش هستند و برای جامعه پیشاهنگی می‌کنند.

مبارزه‌ی مبارزان زن که در کوهستان‌های آزاد کوردستان مبارزه می‌کنند، امروز به بلندترین سطح ارتقا یافته است. بدلیل اینکه مبارزه آنان تنها برضد اشغالگری کوردستان نیست و در عین حال بر علیه سیستم سرکوبگر و ذهنیت مردسالاری هم هست. به همین دلیل مبارزه آن قهرمانان در سراسر جهان شناخته و شنیده می‌شود.

زنان با مبارزه خود تاریخی را بنا می‌سازند

راه و روش این مبارزه با خود تغییرات بسیاری به وجود آورد. زنان با روش مبارزه خود صاحب تجربه بنا نمودن جامعه‌ای نوین‌اند. اثبات آن نیز مبارزه زنان کوردستان در خارج از میهن است. درست اینست که مبارزه زنان کورد تاثیر عظیمی ایجاد می‌کند. به ویژه مبارزه و سبک حیات گریلاهای زن امروز در سراسر جهان برای تمام جهان به یک مدل مبارزه نوین تبدیل شده است. ما می‌بینیم که در این سده تاریخ از طرف زنان نوشته می‌شود. زنان با رنج و مبارزه خویش دوباره تاریخ خود را می‌نویسند. نتیجه مبارزه آزادی زنان نشانگر آنست که نه تنها یک روز بلکه هرروز به روز زنان مبدل خواهد شد و بدین صورت آزادی یقینا عملی خواهد شد.

امروز زنان کورد به ویژه زنانی که با مبارزه خود بنیاد یک آینده آزاد برای زنان جهان را بنا می‌نهند، زنان مبارزی‌اند که رهبر آپو از آن بحث می‌کند که زنانی اینگونه‌اند. اگر حیاتی آزادانه وجود داشته باشد آن نیز با مبارزه زنان ممکن است. اگر نه ممکن نخواهد بود که زنان از سیستم سطه‌گر خود را رها کرده و خود را پیشرفت دهد. ما دوباره می‌بینیم که اگر آزادی بدست آورده شود این نیز با هوشمندی زنان و خودویژگی آنان بدست خواهد آمد.