سی درصد مدارس در حال تخریب‌اند

مهرالله رخشانی‌‌مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران در مورد فرسودگی مدارس و کمبود سرانه فضای آموزشی کشور سخن گفته است

مهرالله رخشانی‌‌مهر رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران در مورد فرسودگی مدارس و کمبود سرانه فضای آموزشی کشور سخن گفته است.

 

به گفته این مقام مسئول، سرانه فضای آموزشی در ایران ۴،٨ مترمربع است که در حال حاضر ۱۱ استان ایران زیر این میانگین قرار دارند.

 

مهرالله رخشانی‌‌مهر همچنین گفته که ٣٠ درصد از مدارس ایران تخریبی هستند و باید برای اصلاح آن‌ها اقدام شود.

 

آماری که این مسئول آموزش و پرورش ارائه داده است بطور مستقل قابل تأئید نیست و برخی وضعیت را بدتر از این می دانند.

 

در بسیاری از روستاهای ایران همچنان مدارس کپری وجود دارند و در بعضی از روستاها کودکان مجبورند زیر سقف آسمان در کلاس درس حاضر شوند.