ترکیه به سنگ قبور عفرین اشغالی چشم دوخته است

تاراج رژیم غاصب ترک در عفرین اشغالی همچنان ادامه دارد. ترکیه این بار به سنگ قبور عفرین چشم دوخته است.

برپایه گزارش سازمان حقوق بشر عفرین گروه‌های مزدور وابسته به آنکارا گورستان روستای شیخورزه را تاراج کردند. اعلام شد که مزدوران ترکیه با دزدیدن سنگ قبرها یا آنان را می‌فروشند یا از آنان در حیاط خانه‌های مزدوران استفاده می‌کنند که این منازل نیز خود متعلق به خلق آواره عفرین است.

ترکیه از ٢٠ مارس ٢٠١٨ که عفرین را به اشغال خود درآورد به هر جنایتی دست می‌زند. ترکیه به غارت صنایع عفرین اشغالی و آثار باستانی آن به شیوه‌ای سیستماتیک ادامه می‌دهد. همچنین با هدف تغییر بافت دمگرافی گورستان‌ها را نیز هدف تاراج قرار داده است. ترکیه به تازگی با تخریب آرامگاه شهید آوستا که محل خاکسپاری شهیدان مقاومت تاریخی عفرین می‌باشد به نبش قبر شهدا دست زده است. خبرگزاری رسمی دولت ترکیه در کمال وقاحت مدعی شده بود که این آرامگاه یک گور دسته جمعی است اما پس از آنکه اعضای خانواده شهیدان مقاومت عفرین تصاویری از خاکسپاری شهیدان را در این آرامگاه در نیمه نخست مارس ٢٠١٨ منتشر کردند دولت ترکیه و مراکز دروغ‌پراکنی آن سکوت اختیار کردند.