اعلام خودمدیریتی در جنوب یمن

شورای انتقالی جنوب یمن اعلام کرده که از شنبه شب در مناطق جنوبی این کشور حالت خودمدیریتی اعلام کرده است.

به نقل از وبسایت المشهد العربی «شورای انتقالی جنوب یمن» با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از بامداد یکشنبه در مناطق جنوبی کشور اعلام خودمدیریتی کرده است.

دولت یمن وابسته به عربستان سعودی از یکسو و گروه‌های وابسته به رژیم ایران از سوی دیگر این اقدام شورای انتقالی جنوب یمن را محکوم کرده‌اند.

جمعیت دمکراتیک جنوب (تاج) ضمن استقبال از تصمیم مجلس انتقالی جنوب برای اعلام خودمدیریتی در جنوب یمن آنرا تصمیمی شجاعانه توصیف کرده است.

در بیانیه جمعیت دمکراتیک جنوب آمده است: این تصمیم نشان‌دهنده اراده و آرمان‌های مردم جنوب و اهداف انقلاب رهایی‌بخش آن است که از دو دهه پیش آغاز شده است.