اوزگل: مسئله فلسطین در خاورمیانه موضوع سیاست داخلی است

دکتر ایلهان اوزگل با انتقاد از موضوع معامله قرن در خاورمیانه گفت: راه حلی مبنی بر ایجاد دو دولت مطرح شده است، اما این نه به معنای دولتی است که ما آن را بشناسیم. بلکه صرفا ایجاد یک خودمدیریتی تحت سلطه اسرائیل است.

بحث و گفتگوها در رابطه با طرح صلح خاورمیانه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بینامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل آن را مطرح کرده است، همچنان ادامه دارند. در این طرح، بیت المقدس بدون انکه تقسیم شده باشد، به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخته شده است. با شرایطی، ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی نیز پیش‌بینی شده است. به همین دلیل واکنش‌ها در مقابل طرحی که خاک فلسطین را تقسیم و مایه حملات نامحدودید به فلسطینی‌ها می‌شود ادامه دارد. دکتر ایلهان اوزگل در این گفتگو طرح صلح خاورمیانه را که از سوی دونالد ترامپ پیشنهاد شده است مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد.

اقدامی برای قدرتمندی اسرائیل

اوزگل در رابطه با معامله قرن اظهار داشت که: این طرح در مسئله فلسطین به قدرت اسرائیل منتهی می‌شود. طرح صلح بین دو طرف است، طرف‌های این مسئله ناچار هستند که مرزهای خود را مشخص کرده و در این رابطه مذاکره کنند. در این میان مهترین مسئله، طرحی است که از سوی آمریکا و اسرائیل برسمیت شناخته شده و مطرح شده است. این مسئله نیز راهکاری است که خارج از فرایند صلح قرار دارد. این رویکرد نشان می‌دهد که در این صلح نمی‌توان شاهد هیچگونه صمیمتی شد. در محتوا نیز به فلسطین چیزی تعلق نگرفته است. این طرح نشان می‌دهد که فرایندهای صلح چگونه به نتیجه نخواهند رسید.

ارسال پیام «یا موافقت کن یا خارج شو» به فلسطین

اوزگل خاطرنشان ساخت که از طریق طرح صلح این پیام را به فلسطینی‌ها داده‌اند که یا باید موافق کنید یا خارج شوید. به آنها می‌گویند که ما یک طرح پیشنهادی برای صلح را در مقابل شما قرار داده‌ایم. این پیمان می‌تواند به معامله قرن نیز تبدیل شود. میل خودتان است که در آن مشارکت کنید یا نکنید. در صورت عدم پذیرش آن، مکانیزمی برای مجازات نیز حضر دارد. در درون خاک فلسطین مناطقی وجود دارند که بر مبنای حقوق بین‌المللی از سوی اسرائیل اشغال شده‌اند. آنها از طریق این معامله، درصدد مشروعیت بخشیدن به اشغال هستند و انتظار می‌رود که در آینده سلطه و خشونت بر فلسطینی‌ها را افزایش دهند.

احتمال تاسیس دولت فلسطین از میان می‌رود

ایلهان اوزگل در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت جنبش فلسطین اظهار داشت: جنبش فلسطین در ضعیف‌ترین زمان ممکن به سر می‌برد. هم حمایت جهانی از مسئله فلسطین کاهش پیدا کرده است و هم در درون جنبش فلسطین انشقاق‌هایی بروز کرده است. به همین دلیل است که این تصمیم هیچ تاثیری بر خاورمیانه نمی‌تواند داشته باشد. می‌توان گفت هیچ نیروی فلسطینی که از تاثیرگذاری برخوردار باشد، وجود ندارد. و در نتیجه فلسطینی‌ها با خشونت روبرو شده و احتمالا مسئله فلسطین خاتمه خواهد یافت و نیز احتمال تاسیس یک دولت ملی فلسطینی رخت بر می‌بندد. در این طرح، از ایجاد دو دولت سخن گفته می‌شود، اما در رابطه با فلسطین، نوع این دولت از آن دولت‌هایی نیست که ما آنرا می‌شناسیم، بلکه ایجاد یک خودمدیریتی است که تحت سلطه اسرائیل قرار دارد.

واکنشهای ترکیه در این رابطه صرفا یک شو تبلیغاتی هستند

پروفسور ایلهان اوزگل در رابطه با سکوت مجامع بین‌المللی در رابطه با نابودی فلسطین اظهار داشت: جنبش فلسطین در وهله نخست یکی از قدیمی‌ترین جنبش‌های جهانی است. مسئله فلسطین نیز مانند مسئله قبرس مسئله‌ای بسیار قدیمی است. واکنش‌هایی در این رابطه وجود دارند، اما این واکنش‌ها بسیار محدود هستند. فلسطینی‌ها، ترکیه و ایران در این راستا واکنش‌هایی از خود نشان داده‌اند. امکان ندارد که مصر، عربستان و دیگر کشورهای خلیج از خط سیر آمریکا خارج شوند و از سوی دیگر اگر فلسطینی‌ها این طرح صلح را نپذیرند، نمی‌توان به وجود پروژه آشتی اشاره کرد. به همین دلیل بازیگران دیگر در این مسئله، واکنشی نشان نداده‌اند. موضع‌گیری ترکیه نیز در این رابطه بیش از سخن چیزی نبوده و صرفا یک شو تبلیغاتی است. این واکنش‌ها از تاثیری برخوردار نیستند. در عمل هم می‌بینیم که اردوغان با ترامپ که چنین طرحی را ارائه می‌کند، از ارتباط قدرتمندی برخوردار است. خلاصه کنم؛ مسئله فلسطین در خاورمیانه یک موضوع داخلی سیاست به شمار می‌رود. رهبران و رژیم، با انحصاری کردن مسئله فلسطین بر دایره قدرت خود می‌افزایند. اردوغان نیز در این روند نقش داشته است. هر بازیگری که می‌خواهد در خاورمیانه به رهبری دست پیدا کند، در رابطه با مسئله فلسطین موضعگیری می‌کند.

منبع: MA