بیانیه پژاک: برای یک جامعه دمکراتیک و سکولار مبارزه می‌کنیم

چند روز پیش برنامه تلویزیونی «خط سوم(هێڵی سێ)» پخش شد و در آن در خصوص برخی مسائل تاریخی تحلیلاتی انجام گرفت. به دلیل حساس‌بودن موضوع برنامه، تحلیلات تاریخی آن موجب سوءتفاهم نزد برخی علاقمندان و دوستان گرامی و محترم شد.

بیانیه پژاک

به افکار عمومی و دوستداران پژاک!

چند روز پیش برنامه تلویزیونی «خط سوم(هێڵی سێ)» پخش شد و در آن در خصوص برخی مسائل تاریخی تحلیلاتی انجام گرفت. به دلیل حساس‌بودن موضوع برنامه، تحلیلات تاریخی آن موجب سوءتفاهم نزد برخی علاقمندان و دوستان گرامی و محترم شد. حزبمان پژاک بنا به اصول دمکراتیک خویش به نظرات و دغدغه‌های عموم خاصه دوستان احترام می‌گذارد.

در روزهای اخیر در خصوص پژاک و اهداف دمکراتیک وی بحث و گفتگوی گسترده در محافل مختلف پیرامون موضوع برنامه تلویزیونی  «خط سوم(هێڵی سێ)» صورت گرفت. بی‌شک با شفافیت کامل اعلام می‌داریم که هدف ما دفاع و محافظت از حقوق دمکراتیک خلقمان و همه خلق‌های  و ملیت‌های متکثر جامعه می‌باشد. تمامی دیدگاه‌ها و باورها و اندیشه‌های متفاوت و متنوع جامعه ما برایمان ارزشمند است و سیاست رد و انکار درپیش نمی‌گیریم.

پژاک به مبارزات فداکارانه و فدایی خویش هرچه استوارتر ادامه می‌دهد و صرفا به دمکراتیزه‌کردن جامعه و آزادی آن می‌اندیشیم. همیشه در افکار و نظرات و عملکردهایمان مبارزه‌گر، قاطع، شفاف و صادق بوده‌ایم و خواهیم ماند. لذا صراحتا اعلام می‌داریم که در راستای تحقق یک جامعه «دمکراتیک و سکولار» مبارزه می‌نماییم و معتقدیم که جامعه تنها بر این نمط می‌تواند به پیشرفت و رشد برای آزادی، دست یازد. همه رنگ‌ها، تنوعات و تکثرهای جامعه و خلقمان برایمان ارزشمند است و با صاحبان همه اندیشه‌ها و باورها رفتار دمکراتیک و سکولار داشته و داریم. آرزوی حزبمان رسیدن جامعه به نظمی سکولار و دمکراتیک است که همه اقشار و توده‌ها با مشارکت گسترده در آن سهیم باشند. بی‌شک، با پشتوانه راسخ خلقمان و با مبارزات فداکارانه و فدایی‌گری به آزادی و دمکراسی خواهیم رسید.

حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)

۳۰ ژانویه ۲۰۲۳