دیدار هیئت جنبش آزادی با نوری مالکی

هیئت جنبش آزادی جامعه کوردستان که با سرپرستی محمد عبدالله رئیس مشترک جنبش به بغداد سفر کرده بود با نوری مالکی رئیس فراکسیون دولت قانون دیدار کرد.

هیئت جنبش آزادی جامعه کوردستان متشکل از محمد عبدالله رئیس مشترک، نریمان احمد و روناک مجید اعضای شورای مرکزی و یسرا رجب پارلمانتار جنبش آزادی از سوی نوری مالکی رئیس فراکسیون دولت قانون در قصر وی در بغداد مورد استقبال قرار گرفتند.

طرفین در گفتگویی دوستانه وضعیت اقلیم کوردستان و تنش‌های میان عراق و اقلیم را مورد ارزیابی قرار دادند. همچنین در مورد چگونگی پایان دادن به مسائل میان بغداد و هولیر به رایزنی پرداختند و بر چاره‌یابی مسائل از طریق قانون اساسی عراق تأکید کردند.

هیئت جنبش آزادی جامعه کوردستان در مورد مناطق مورد مناقشه اقلیم دیدگاه‌های خود را با رئیس فراکسیون دولت قانون در میان گذاشت و بر لزوم زندگی مسالمت‌آمیز خلق‌ها در این مناطق تأکید کردند و عملکرد سازمان‌‌های دولتی در این مناطق و تنش‌آفرینی علیه خلق کورد را مورد انتقاد قرار دادند.

یکی دیگر از مباحث گفتگو در این دیدار انتخابات آتی مجلس عراق بود، طرفین بر انتخابات شفاف و آزاد تأکید و کمیسیون انتخابات عراق را مسئول آرای شهروندان عراق خواندند که باید با بی‌طرفی و عدم جبهه‌گیری به نفع جریان‌های سیاسی عمل کند.

نوری مالکی رئیس فراکسیون دولت قانون مراتب خوشحالی خود را از آشنایی با نیروی اجتماعی متفاوت جنوب کوردستان اظهار کرد و بر لزوم تقویت فعالیت‌های آنان در اقلیم کوردستان و سطح عراق تأکید نمود.

طرفین مداخله کشورها و نیروهای خارجی در عراق را محکوم کردند و خواستار حل مسائل عراق از سوی خود عراقی‌ها شدند.

هیئت جنبش آزادی جامعه کوردستان و نوری مالکی رئیس فراکسیون دولت قانون بر تداوم ملاقات‌های دو طرف تأکید کردند.