حمایت آزادیخواهان جهان می‌تواند به آزادی اوجالان منجر شود

احمد بهاءالدین دبیرکل حزب سوسیالیست مصر و عضو ابتکار عمل عربی برای آزادی اوجالان گفت: مقاومت خلق کوردستان و پشتیبانی آزادیخواهان جهان می‌تواند به آزادی اوجالان منتهی شود.

در ۲۲ سالگرد توطئه بین‌المللی علیه رهبر خلق کورد، عبدالله اوجالان، گروهی از روشنفکران عرب بر اساس ارتباط تاریخی بین خلق‌های کورد و عرب و برای شناساندن آرمان‌ها و مسئله کورد به جامعه عربی، کارزار ابتکار عمل آزادی برای عبدالله اوجالان را آغاز کرده‌اند.

در رابطه با این موضوع، احمد بهاءالدین دبیرکل حزب سوسیالیست مصر و عضو ابتکار عمل عربی برای آزادی اوجالان اعلام نمود که اعضای این ابتکار عمل بر این باور هستند که حمایت خلق‌ها و آزادیخواهان جهانی می‌تواند به آزادی رهبر اوجالان منتهی شود. همانگونه که نلسون ماندلا از نژاد پرستی وحشیانه آفریقای جنوبی آزاد شد.

ابتکار عمل عربی برای آزادی اوجالان از زمان آغاز به کار خود با برگزاری کارزاری، تا کنون موفق شده است که بیش از ۸ هزار امضای روشنفکران، آکادمیسینها، اعضای جامعه دینی و سیاستمداران مصری رابرای آزادی اوجالان جمع کند.

احمد بهاءالدین دبیرکل حزب سوسیالیست مصر در گفتگوی خود با خبرگزاری هاوار اعلام کرد که به منظور معرفی مسئله کورد، جنایات جنگی اردوغان، لازم است که خلق کورد و عرب با ایجاد روابطی با یکدیگر، حول مسئله آزادی رهبر عبدالله اوجالان گرد هم آیند. احمد بهاءالدین دبیرکل حزب سوسیالیست مصر در ادامه سخنان خود افزود که ما براین باوریم که خلق کوردستان همچنان به مقاومت خود ادامه داده و حمایتهای خلق‌ها و آزادیخواهان جهان می‌تواند امیدهای آزادی رهبر اوجالان را تحقق بخشد تا ایشان بتوانند بار دیگر نقش تاریخی خود را برای خلق‌های کورد و عرب انجام دهد.

ابتکار عمل آزادی رهبر اوجالان در بیانیه‌ای که پیش از این منتشر شده است اعلام نموده است که ابتکار عمل بر ابعاد فکری و فرهنگی این مسئله تمرکز می‌کند تا مبارزه و تفکرات عبدالله اوجالان و آرمان‌های وی را به جهان عرب شناسانده و آن را مطرح کنند، این ابتکار عمل خواهان حمایت جامعه عربی برای آزادی اوجالان شده است.