"١۵ آگوست یک ملت را بسوی رستگاری سوق داد"

رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان سال ١٩٩٩ در یازدهمین سالگرد عملیات پانزدهم آگوست در مصاحبه با تلویزیون "مَد تی‌وی" به سئوالات در اینباره پاسخ داد.

رهبر اوجالان در گفتگوی ٢٧ سال پیش با مَد تی‌وی از عملیات پانزدهم آگوست به عنوان یک حرکت انقلابی سنجیده نام برد که مسئولیت‌های سنگینی را به همراه داشت. این اقدام از طرفی برای نجات مقاومت مظلوم‌ها، خیری‌ها و کمال‌ها در سیاه‌چال ترکیه بود که می‌خواستند کرامت انسانی خود را حفظ کنند.

در پاسخ به کسانی که پ‌.ک.‌ک را به جلوگیری از دمکراسی‌سازی در ترکیه متهم می‌کردند و یا می‌گفتند کوردها برای مبارزه مسلحانه آمادگی ندارند، اوجالان گفت: منتقدان اگر کمی وجدان داشته باشند خواهند دید هویت یک خلق در حال پاکسازی کامل است. ما این موضع را علیه جنگ وحشیانه و ویرانگر جمهوری ترکیه اتخاذ کردیم. در پاسخ به کسانی که از آمادگی حرف می‌زنند هم باید گفت کدام آمادگی؟ بله، خلق کورد هرگز آمادگی و قدرت انجام یک اقدام جدی آزادیبخش ملی را نمی‌توانست داشته باشد. از مردمی که زبانشان بریده شده، اراده‌شان فلج شده، فکری ندارند و نابود شده‌اند، چگونه می‌توان انتظار داشت سازمان‌یافتگی و آمادگی برای جنگ داشته باشند؟ چگونه می‌خواهید مردمی را که در بردگی بی‌سابقه‌ای زندگی می‌کنند، در برابر یک جنگ ویژه که به دقیقه‌ها و سلطه‌ای که به قرن‌ها برمی‌گردد، آماده کنید؟ اگر به حرف منتقدان گوش می‌کردیم کوردها همچنان ناآماده به دنیا می‌آمدند، ناآماده بزرگ می‌شدند و ناآماده می‌مردند.

رهبر اوجالان با تصریح آنکه اقدام پانزدهم آگوست یک ملت را بسوی رستگاری سوق داد، گفت آن تصمیم مردم ما را به یک پیشرفت بزرگ سازمانی رساند، میلیون‌ها نفر را آگاه کرد و صدها هزار نفر گردهم آمدند. گفتند ما وطن داریم و باید حقوق داشته باشیم. آیا این بزرگترین آمادگی نیست؟ دوست و دشـمن این را ببینند.

رهبر آپو با بیان آنکه از کودکی انسان آرامی بود و حتی سعی می‌کرد مورچه‌ها را نکشد یا سبزەها را زیاد له نکند، گفت هرگز نخواسته که از احساسات انسانی خود دست بردارد اما برای دفاع از موجودیت مردمش بود که رهبری یک طرف این جنگ بی‌رحمانه را بر دوش گرفت.

رهبر آپو با این وجود بر پایبندی پ.‌ک.‌ک به قواعد جنگ تأکید کرد و گفت دشمن جنگ را بدون قاعده بر ما تحمیل می‌کند، اما ما هرگز بدون قاعده وارد این جنگ نمی‌شویم که جنایت علیه بشریت است. اگر کسی در پ.‌ک.‌ک مرتکب خطایی شود، مورد باخواست قرار می‌گیرد. انتظار دارم سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر این را ببینند. همچنین تأکید می‌کنم که دشمن باید مراقب قوانین جنگ، به ویژه در برابر اسرا، غیرنظامیان و زنان، کودکان و افراد مسن باشد. ممکن است به ما ضربه بزند، اما نباید اجازه داد این جنگ وحشیانه را بر مردم عادی تحمیل کند. اگر چنین کنند، ما انتقامش را می‌گیریم.