ادای احترام نیروهای مدافع خلق به یاد و خاطره ۵ گریلای شهید عرصه هفتانین

ه.پ.گ در اطلاعیه‌ای با اعلام هویت ۵ گریلای خود که در آوریل ٢٠١٧ در هفتانین به شهادت رسیده‌اند، با آرمان‌های آنان تجدید میثاق کرد.

مرکز رسانه و مطبوعات نیروهای مدافع خلق کوردستان (ه.پ.گ) در اطلاعیه‌ای با انتشار هویت ۵ گریلای شهید عرصه هفتانین یاد و خاطره آنان را گرامی می‌دارد.

در اطلاعیه آمده است:

"٢٩ آوریل ٢٠١٧/ ٩ اردیبهشت ١٣٩۶ در حمله دولت اشغالگر و جنایتکار ترکیه به منطقه شهید کندال عرصه هفتانین هوالانمان أکین، ستِرک، مَد، رستم و چیاگر به شهادت رسیدند. ما با ادای احترام یاد و خاطره این هوالان قهرمان را زنده نگاه می‌داریم که قلبشان برای آزادی خلقمان می‌تپید، به همین منظور به صفوف مبارزه پیوستند و در سخت‌ترین شرایط علیه فاشیسم ایستادگی کردند.

جزئیات شناسنامه هوالان شهیدمان به این شرح است:

   نام و نام خانوادگی: روان علی

   کد سازمانی: أکین کوردستان

   محل و سال تولد: سلیمانیه

   نام مادر – نام پدر: پرژین - علی

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ آوریل ٢٠١٧ / هفتانین

   نام و نام خانوادگی: سلطان دافچک

   کد سازمانی: ستِرک کاأوروژ

   محل و سال تولد: شرنخ

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - جلیل

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ آوریل ٢٠١٧ / هفتانین

   نام و نام خانوادگی: مَد بارش کسیجی

   کد سازمانی: مَد مزدا

   محل و سال تولد: جولمرگ

   نام مادر – نام پدر: قَدَر - بهرام

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ آوریل ٢٠١٧ / هفتانین

   نام و نام خانوادگی: ملیک آرسلان

   کد سازمانی: رستم گارزان

   محل و سال تولد: بدلیس

   نام مادر – نام پدر: فاطمه - ممدوح

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ آوریل ٢٠١٧ / هفتانین

   نام و نام خانوادگی: دلیل تکین

   کد سازمانی: چیاگر دلیل

   محل و سال تولد: الیح

   نام مادر – نام پدر: کزیبان - مدنی

  تاریخ و محل شهادت: ٢٩ آوریل ٢٠١٧ / هفتانین

ه.پ.گ به شیوه‌ای مبسوط از مبارزات انقلابی ۵ گریلای شهید عرصه هفتانین تجلیل به عمل آورده و در پایان اطلاعیه می‌افزاید:

"مراتب تسلیت خود را به خانواده محترم هوالانمان أکین، ستِرک، مَد، رستم و چیاگر و آحاد خلق میهن‌دوستمان اعلام می‌داریم. یکبار دیگر تجدید پیمان می‌کنیم که مبارزه قهرمانان همیشه زنده را در دیهیم آزادی با پیروزی مزین کنیم."