اتحادیه میهنی کوردستان لاهور شیخ جنگی را اخراج کرد

به نقل از رسانه‌‌های وابسته به بافل طالبانی مکتب سیاسی ی.ن.ک اعلام کرد که لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک اتحادیه میهنی را از این حزب اخراج کرده است.

بافل طالبانی، رئیس مشترک اتحادیه میهنی کوردستان (ی.ن.ک) که جایگاه او مورد بحث و گفتگو بود پیشتر اعلام کرده بود که لاهور شیخ جنگی رئیس مشترک دیگر این حزب را از ی.ن.ک اخراج می‌کنم.

بر پایه گزارش منتشر شده از سوی رسانه‌های وابسته به بافل طالبانی، مکتب سیاسی ی.ن.ک اعلام کرد که آنان تصمیم بافل طالبانی را تأیید کرده‌اند. لاهور شیخ جنگی همراه با ژینو محمد، شادمان ملا حسن و آلا تحسین حبیب نیز از سوی مکتب سیاسی اخراج شد‌ه‌اند.

همچنین عضویت آراس شیخ جنگی برای مدت ۶ ماه به تعلیق درآمد.

تکذیب خبر رسانه‌‌های بافل طالبانی

برهان سعید سوفی، رئیس مکتب شهیدان و مبارزان و از اعضای مکتب سیاسی ی.ن.ک که یکی از حاضران نشست شب گذشته مکتب سیاسی بوده است در بیانیه‌ای اعلام کرد که در جلسه جمعه شب به هیچ عنوانی در مورد اخراج لاهور شیخ جنگی و یا افراد دیگر در مدیریت ی.ن.ک سخن به میان نیامده است تا با آرای حاضران مورد تأیید قرار گیرد.