برگزاری مراسم گرامیداشت یاد و خاطره گلناز کاراتاش در شرنخ

مراسم گرامیداشت یاد و خاطره گلناز کاراتاش با نام سازمانی بریتان، از زنان پیشاهنگ جنبش آزادی کوردستان روز گذشته در شرنخ برگزار شد.

با برگزاری مراسمی از سوی جنبش زنان آزاد، یاد و خاطره گلناز کاراتاش در شرنخ باکور کوردستان، گرامی داشته شد. این مراسم روز گذشته در بیست و نهمین سالگرد شهادت وی از سوی جنبش زنان آزاد در دفتر این سازمان در شهر شرنخ برگزار شد. سازمان‌های حزب دمکراتیک خلق‌ها و مجلس مادران صلح در این مراسم شرکت کردند. این مراسم با اعلام یک دقیقه سکوت به احترام جان باختگان آزادی برگزار شد، سپس زوزان آکسو از زنان عضو جنبش زنان آزاد در رابطه با مبارزه و فعالیتهای بریتان سخنرانی کرد. در این سخنرانی آکسو اعلام کرد که جنبش آنان در مقابل خیانت تا آخرین نفس مبارزات خود را ادامه می‌دهد. بعد از این سخنرانی، ترانه بریتان و سروده ویان و آتش قرائت شد. برنامه با شعار شهید نامرن خاتمه پیدا کرد.