بسی خوزات: گریلا قلعه حصین جنوب کوردستان است

ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک خاطرنشان ساخت که دولت ترک برای خاتمه دادن به مبارزه نیروهای گریلا و کورد وانمود می‌کند باشور [کوردستان] را به رسمیت می‌شناسد. وی در ادامه افزود؛ نیروهای گریلا تامین کننده امنیت کوردستان هستند.

بسی خوزات ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان خاطرنشان ساخت که کورد و هیچ سازمان کوردی نباید خود را فریب دهد، واقعیت نابودگرانه دولت فاشیست ترک را همه باید به خوبی درک کنند، بدانند که هر زمان که به گریلا ضربه سنگینی وارد شده باشد آنزمان است که عمر موقعیت جنوب کوردستان نیز به پایان رسیده است. دولت ترک که با موجودیت و زبان کوردی دشمنی دارد، موقعیت سیاسی در جنوب کوردستان را نیز هنوز به رسمیت نشناخته است، اما تنها برای نابودی پ.ک.ک است که با این بخش از جنوب کوردستان رابطه برقرار کرده است.

خوزات در گفتگوی خود همچنین تاکید کرد که دولت ترک با حملات اشغالگرانه خود به جنوب کوردستان، دو هدف اصلی را در سر دارد: تلاش می‌کند جنبش آزادیخواه کورد را نابود کرده و از این طریق بتواند به آسانی موجودیت کورد را از میان بردارد. همراه با آن نیز تلاش می‌کند که به دومین هدف خود دست پیدا کند که اشغال تمام جنوب کوردستان است.

بسی خوزات ریاست مشترک شورای رهبری کنفدرالیسم جوامع کوردستان به پرسش‌های خبرگزاری فرات نیوز پاسخ داد. بخش نخست این گفتگو را می‌خوانید:

فرات نیوز: انزوای تشدید شده علیه رهبر خلق کورد همچنان ادامه دارد. اجازه داده نمی‌شود که وکلا و اعضای خانواده با ایشان ملاقات داشته باشند. در خصوص انزوای تحمیل شده چه نظری دارید؟

بسی خوزات: در امرالی سیستم ویژه شکنجه-انزوا علیه رهبر آپو به پیش برده می‌شود که با توافق آمریکا، انگلستان، اسرائیل و کشورهای اتحادیه اروپا و اجرای دولت فاشیست ترک ادامه دارد. عدم حل مسئله کورد، سیاستهای انکار و نابودی با سیستم شکنجه-انزوا بر رهبر آپو تحمیل شده است. در چارچوب سیاست‌های نابودگرانه، رهبر آپو در انزوایی مطلق قرار گرفته است. از خلق، افکار عمومی ترکیه و جهان و جنبش خود کاملا گسسته است و تلاش می‌شود که بدون تاثیر گذاشته شود. برای آنکه نظرات رهبر آپو در میان جامعه منتشر نشود ممانعت ایجاد می‌کنند. سیستم مدرنیته سرمایه‌داری و دنباله آن، ترکیه فاشیست از افکار رهبر آپو در هراس بوده و می‌ترسند که این افکار بر جامعه تاثیرگذاری داشته باشد.

مدرنیته سرمایه‌داری و ژاندارم آن در منطقه، یعنی ترکیه دشمنی خود را با کورد و بشریت در سیستم شکنجه امرالی به شیوه‌ای ظالمانه و پلید عیان ساخته‌اند. سیستم هژمونیک سرمایه‌داری که تلاش می‌کند خاورمیانه را در راستای منافع خود سازماندهی و طراحی کند، تلاش می‌کند تا تاثیر رهبر آپو را از میان برداشته و جنبش آزادیخواه را از میان بردارد.  ارزش‌هایی را که با مبارزه بزرگ و بی‌امان ۴۸ ساله با پیشاهنگی رهبر آپو خلق شده است، در راستای منافع خود قرار دهد. سیستم انزوای امرالی مبنای سیاست و استراتژی منطقه‌ای نیروهای بین‌المللی است که آمریکا رهبری آن را بر عهده دارد. همانگونه که با توطئه بین‌المللی دخالت نظامی در منطقه خاورمیانه را آغاز کرد، اکنون نیز تلاش می‌کند تا با نابودی رهبر اپو، جنبش و جامعه کورد آزاد را از میان برداشته و این دخالت نظامی را با طراحی جدید خاورمیانه به پیروزی برساند. حملات اشغالگرانه ارتش ترک به جنوب کوردستان نیز بخشی از این طرح است و به عنوان ادامه توطه بین‌المللی به پیش برده می‌شود. سیستم انزوا-شکنجه امرالی در وضعیت کنونی، ترکیه را کاملا در بن بست قرار داده است و از این طریق بر ترکیه تحکم پیدا کرده است. ظلم و بیعدالتی که ۲۲ سال است در امرالی ادامه دارد، اکنون به واقعیت تمام جامعه ترکیه مبدل شده است. بیعدالتی و بی‌قانونی حاکمیت پیدا کرده‌اند. فاشیسمی که ۲۲ سال است در امرالی برتری پیدا کرده است، در تمام ترکیه گسترش پیدا کرده است. سیستم انزوا در امرالی به سیاست قتل‌عام کورد بدل شده است، به قانون مدیریتی فاشیسم در ترکیه تبدیل شده است.

فرات نیوز: آیا می‌توان از طریق مبارزه در مقابل انزوا، فشارها و ظلم را خاتمه داد؟

بسی خوزات: بدون شک، خلق‌های ترکیه با خیزش علیه سیستم شکنجه-انزوایی که در امرالی در جریان است می‌توانند از دست فاشیسم و ظلم فاشیستی رهایی پیدا کنند. تا زمانیکه سیستم انزوا-شکنجه امرالی از میان برداشته نشود، در ترکیه حقوق، عدالت، دمکراسی و آزادی و برابری محقق نمی‌شود. به همن دلیل در ترکیه روشنفکران، هنرمندان، جنبش‌های زنان و جوانان، نیروهای دمکراسی باید علیه سیستم شکنجه، انزوا تحمیل شده بر امرالی مبارزه کرده و خواهان ازادی رهبر اوجالان شوند. تا زمانیکه در مقابل انزوا بپانخیزند، برای آزادی رهبر آپو مبارزه نشود، مبارزه برای آزادی و ذهنیت دمکراتیک نمی‌تواند به پیش برده شود. صیانت از آزادی رهبر آپو شرط مبارزه علیه فاشیسم آ.ک.پ/م.ه.پ است. شرط صیانت از آینده آزاد و ترکیه است. صیانت از رهبر آپو و خواست آزادی وی معیار دمکراتیک شدن، برابری و آزادی‌خواهی، معیار دفاع از حقوق و عدالت است. کسانی که ادعا می‌کنند که حافظ ارزش‌های آزادی هستند اما در مقابل سیستم شکنجه-انزوای امرالی یک کلمه بر زبان نمی‌آورند، به پیش پا افتاده‌ترین تعریف، چند چهره و دو رو هستند. امکان ندارد که به شیوه‌ای درست و متحد برای حق، عدالت، برابری و آزادی و دمکراسی مبارزه کنند. در مقابله با سیستم شکنجه و انزوای تحمیل شده بر امرالی سالیان درازی است که مبارزه‌ای بزرگ ادامه دارد. خلق کورد همراه با دوستان خود به شیوه‌ای بی نظیر مبارزه و مقاومت را ادامه می‌دهد. بدون شک این مقاومت نتایج مهمی را خلق می‌کند. خلقمان ٩ سال است که در استراسبورگ بدون وقفه برای آزادی اوجالان دست به تحصن زده است. این آکسیون سیاسی نشان دهنده عشق به رهبر آپو است. با عشق به رهبر آپو، عشق خود را به آزادی کوردستان و دمکراتیک شدن ترکیه نشان می‌دهند. به همین مناسبت با ادای احترام به فعالان استراسبورگ، به آنان درود می‌فرستم. در سایه مبارزات خلقمان و دوستانمان امروز در سطح جهان شاهد صیانت و دقاعی گسترده از رهبریمان هستیم. غیر از کورد، میلیونها نفر، سندیکا، شهرداری، حزب، سازمان، روشنفکر، نویسنده، هنرمند، دانشگاهی خواستار آزادی رهبر اوجالان هستند و برای آزادی وی تلاش می‌کنند. این مسئله بسیار مهم است. به این افراد و شخصیتها درود می‌فرستم. این اقدام بسیار مهم است، اما علیرغم این اقدامات باید مبارزه برای آزادی رهبر آپو در هر نقطه‌ای به شیوه‌ای منسجم ادامه پیدا کند. هدف ما آزادی فیزیکی رهبر آپو است، بدین منظور نیز ما باید بیش از پیش بر مبارزاتمان بیفزاییم. از خلقمان، دوستانمان، زنان و نیروهای دمکراتیک درخواست می‌کنم که مبارزه برای آزادی رهبر آپو را گسترش بدهند تا بتوانیم به نتیجه دست پیدا کنیم.

فرات نیوز: حملات اشغالگرانه به جنوب کوردستان در مرکز توجه قرار دارد. دولت فاشیست ترک از ۲۳ آوریل تا کنون مناطق متینا، زاپ و آواشین را به صورت گسترده مورد حملات اشغالگرانه خود قرار داده است و نیروهای گریلا نیز در مقابل مقاومتی تاریخی را از خود نشان داده‌اند. هدف این حملات اشغالگرانه و وضعیت موجود را چگونه تحلیل می‌کنید؟

بسی خوزات: پیش از هر چیز یاد و خاطره شهدای مقاومت متینا، زاپ و آواشین و تمام شهدای آزادی کوردستان را گرامی می‌دارم. در واقع رفقای ما در متینا، زاپ و آواشین تاریخ جدیدی از مبارزه را رقم می‌زنند. با اراده‌ای استثنایی دست به قهرمانی می‌زنند. بدون تردید راز این اراده و باور بی‌نظیر عشق بزرگی است که انها به میهن آزاد و جامعه‌ای آزاد دارند. این مقاومت تاریخی با حروف زرین در تاریخ کوردستان و بشریت نوشته شده است. ضربات سنگین بر دشمن وارد شده است و دشمن را در مناطقی که وارد آن شده‌اند در تنگنا قرار داده‌اند. دولت ترک حملات اشغالگرانه خود را  بر جنوب کوردستان مانند بخشی از سیاستهای اشغالگرانه و استعمارگرانه خود ادامه می‌دهد. با این حملات اشغالگرانه تلاش می‌کند به دو هدف دست پیدا کند. اول و مهمتر، نابودی جنبش آزادی است. با توطئه بین‌المللی تلاش کردند تا جنبشمان را نابود کنند.  تصور می‌کردند که از این طریق می‌توانند جنبشمان را نابود کنند و کورد را به آسانی نابود کنند. همزمان با این هدف، اشغال تمام جنوب کوردستان و تصرف آن را در نظر کرفته‌اند. اگر پ.ک.ک نابود شود، چون در جنوب کوردستان از پایگاه بسیار قدرتمندی برخوردار است، می‌تواند جنوب کوردستان را هم کاملا اشغال کند. اردوغان، دیکتاتور فاشیست در سخنان خود هدف از اشغالگری‌های خود را اینگونه توضیح داده است: پیمان لوزان از نظر ترکیه برسمیت شناخته نمی‌شود. موصل و کرکوک متعلق به ترک‌هاست. ما در زمان مناسب در شمال عراق مداخله نکردیم و این اشتباه بزرگی برود که مرتکب شدیم. ما این اشتباه را در شمال سوریه مرتکب نمی‌شویم.

اردوغان گفته‌هایش را اکنون عملی می‌کند. حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ به نظر خودشان اشتباهی را که می‌گفتند در شمال عراق انجام داده‌اند، اکنون با حملات اشغالگرانه تلاش می‌کند تصحیح کند. تلاش می‌کنند تا جنوب کوردستان را از موصل گرفته تا کرکوک اشغال کنند و از این طریق اهداف و نیات خود را تحقق ببخشند. سالیان درازی است که ترکمن‌های طرفدار ترکیه در موصل و کرکوک سازماندهی می‌شوند، به انها اسلحه می‌دهند، در تل عفر نیز مانند کرکوک دست به سازماندهی زده‌اند. حاکمیت فاشیست آ.ک.پ/م.ه.پ با حملات اشغالگرانه خود نشان می‌دهد که چرا میثاق ملی را همیشه به عنوان هدف ملی نشان می‌دهند. از این طریق و با سازماندهی و طراحی مجدد منطقه تلاش می‌کنند تمام دستاوردهای خلق کورد را از میان بردارند. به همین دلیل نیز تلاش می‌کنند ابتدا پ.ک.ک را از میان بردارند که در مقابل اهداف آنان به مانع تبدیل شده است. گریلاهای آزادیخواه کوردستان در مقابل اشغالگری مقاومت بی‌نظیری را از خود نشان می‌دهند. در منطقه هفتانین تا خاکورک این مقاومت در شکل فدایی آن دنبال می‌شود. در مناطقی که دولت ترک می‌خواست آن را در یک هفته به اشغال درآورد، بیش از دو ماه است که نبردی دشوار، و مقاومتی بی‌نظیر در جریان است. ارتش ترک و تبهکاران در مقابل مقاومت گریلا در تنگنا قرار گرفته‌اند و با استفاده از سلاح‌های شیمایی تلاش می‌کنند تا از این تنگنا نجات پیدا کنند. و در این راه از نیروهای پارت دمکرات کوردستان نیز کمگ می‌گیرند. پارت دمکرات کوردستان همراه با حملات اشغالکرانه دولت ترک به نواحی گریلایی، در مناطق گریلایی نیروهای خود را مستقر می‌کند. تلاش می‌کند تا مانع از حرکت نیروهای گریلا شود، گریلا نتواند دست به مبارزه بزند. تلاش می‌کنند تا نیروهای عراقی در مرز را نیز به مقابله با نیروهای گریلا وادارند. پارت دمکرات کوردستان با استفاده از نیروهای تحت عنوان مرزبان، تلاش می‌کند نارضایتی در مقابل خود را به عراق منتقل کند. تلاش می‌کند تا پ.ک.ک و عراق و عراق و دولت ترک را در مقابل هم قرار دهد، عراق را به بخشی از اهداف حملات تبدیل کرده و فشار افکار عمومی را بر خود کم کند. همزمان از طریق اقدامات تبلیغاتی و تحریک کننده تلاش می‌کند تا نیروهای گریلا را به جنگ با نیروهای پیشمرگه وادارد. دولت ترک به خوبی می‌داند که تا زمانیکه نیروهای نظامی پارت دمکرات کوردستان و گریلا در مقابل هم قرار نگیرند، نمی‌تواند از این حمله به هیچ نتیجهای دست پیدا کند، به همین دلیل تلاش می‌کند تا پارت دمکرات کوردستان را به شیوه‌ای فعالانه وارد این جنگ کند.

فرات نیوز: رزمندگان آزادی با هزینه‌های سنگین در مقابل اشغال کوردستان به دیواری از فولاد تبدیل شده‌اند. ده‌ها نفر از نیروهای گریلا با عملیات فدایی به شهادت رسیده‌اند. گریلاهای یژا ستار با عملیات فدایی خود به پیشاهنگان این مقاومت تاریخی تبدیل شده‌اند. در این باره چه نظری دارید؟

 بسی خوزات: در مقابله با اشغالگری دولت ترک، گریلاهای نیروهای مدافع خلق و یژا ستار با قهرمانی دست به مقاومت زده‌اند. ده‌ها نفر از رفقایمان به شیوه‌ای فداییانه دست به عملیات زده و به شهادت رسیده‌اند. در متینا ، آواشین، زاپ به شهادت رسیده‌اند. در مقابل قهرمانی رفقایمان در مقابل اشغالگری ارتش دولت ترک سر تعظیم فرود می‌آوریم. فداکاریهای آنان بدون پاسخ نخواهد ماند. این مبارزه، حق‌طلبانه‌ترین مبارزه جهان بوده و بدون تردید به پیروزی می‌رسد. گریلاهای یژاستار همانند هفتانین، در آواشین و متینا نیز فدایی‌ترین نیروی گریلایی محسوب می‌شوند. هر یک از این گریلاها خود یک زیلان، یک سما، بریتان، گُلان، دلال هستند. نیروی مقاومت ما هستند.

گریلاهای قهرمان یژا ستار، شکوه و موضع انقلابی آزادیخواهانه زنان کورد را نمایندگی می‌کنند. موضع تسلیم‌ناپذیر زنان کورد علیه اشغالگری، استعمارگری را نشان می‌دهند، با مقاومت گریلاهای یژاستار این مقاومت معنای دیگری به خود گرفته است. اگر زنان یک خلق با شکوه و سربلندی دست به مبارزه بزنند و برای دست‌یابی به آزادی به شهادت برسند، مبارزه آزادیخواهانه این خلق هیچگاه از میان نخواهد رفت. این گفته بازگو کننده واقعیت زنان کورد است. زنان مبارز مژده بخش و تامین کننده پیروزی یک خلق در راه دستیابی به آزادی هستند. استعمارگران فاشیست این واقعیت را می‌بینند، اما در همه جا، در کوه‌ها، در مراکز شهری، به شیوه‌ای وحشیانه به زنان کورد حمله می‌‌کنند. زنان کورد درسی تاریخی به سیستم و ذهنیت فاشسیتی داده‌اند. گریلاهای زن نمایندگی زنانی را بر عهده دارند که تفکر جدیدی را نمایندگی می‌کنند. قهرمانی زنان با خواست آزادی تطابق دارد. واقعیت تاریخی را بار دیگر رقم زده و انتقام خود را از تمدن فاشیسم مردسالار و حاکمیت مردانه می‌گیرند. اگر در کوردستان مبارزه گریلا در جریان نبود، سیاستهای قتل‌عام دولت ترک نیز سریعا به نتیجه می‌رسید و کورد قتل‌عام می‌شد. اگر تا کنون از قتل‌عام کورد به نتیجه‌ای دست نیافته‌اند، این مسئله بدون شک در سایه مبارزات گریلا بوده است. گریلا نیروی بزرگ ایدئولوژیک و سیاسی است. تامین کننده دمکراسی، برابری و آزادی است. این واقعیت گریلا برای هر چهار بخش کوردستان است.

تقدیر و آینده هر چهار بخش کوردستان به همدیگر وابسته است. در شمال کوردستان که بزرگترین بخش کوردستان است و بیش از تمام بخش‌های دیگر سیاستهای سرکوب بر آن تحمیل می‌شود، تا زمانیکه مشکل کورد در این بخش کوردستان حل نشود، تا زمانیکه موجودیت و آزادی کورد تامین نشود، در جنوب کوردستان، در شرق و روژآوای کوردستان مسئله کورد حل نمی‌شود و آزادی تامین نمی‌شود. اگر مبارزه گریلا در جریان نبود موقعیت سیاسی جنوب کوردستان و روژاوا نیز به آسانی از میان برداشته می‌شود. پ.ک.ک و نیروهای گریلا منبع اساسی مبارزه کورد هستند. گریلا تامین کننده آزادی و حفظ موقعیت سیاسی جنوب کوردستان است. نیروهای گریلا سالیان درازی است که برای حفظ دستارودها و خود جنوب کوردستان مبارزه می‌کنند. اگر در نتیجه مبارزه نیروهای گریلا در هر چهار بخش کوردستان، جامعه‌ای مبارز و جوی سیاسی ایجاد نمی‌شد، اگر مبارزه خلق کورد در خاورمیانه و تمام جهان طنین‌انداز نمی‌شد، امکان نداشت که از موقعیت سیاسی جنوب کردستان سخن به میان می‌آمد. به همین دلیل باید همه قدردان این ارزش سیاسی کورد باشند که با مبارزه گریلا و پ.ک.ک خلق شده است. دولت ترک برای پایان دادن به مبارزه گریلاها و کورد، به شیوه‌ای تاکتیکی به گونه‌ای برخورد می‌کند که گویا جنوب کوردستان را به رسمیت می‌شناسد. در واقع در سال ۲۰۰۷ در جریان دیدار بین بوش-اردوغان، در قبال دشمنی با پ.ک.ک و مبارزه علیه گریلا جنوب کوردستان را برسمیت شناختند. هر زمان که گریلا هزینه‌های سنگین بدهد، آن زمان است که عمر موقعیت سیاسی جنوب کووردستان نیز سریعا خاتمه پیدا می‌کند. هیچ کوردی، هیچ سازمان کوردی خود را فریب ندهد. باید واقعیت نابودگرانه و فاشیستی دولت ترک به خوبی درک شود. دولت ترک که دشمن موجودیت و زبان کوردی است، هیچگاه موقعیت سیاسی جنوب کوردستان را به رسمیت نشاخته است. تنها برای نابودی پ.ک.ک نشان می‌دهد که این موقعیت را قبول کرده است. دولت ترک که موجودیت کورد را انکار می‌کند، موقعیت سیاسی جنوب کوردستان را برسمیت نمی‌شناسد، در هر جایی جهان نیز اگر کورد اندک دستاوردی داشته باشد، نمی‌تواند آن را بپذیرد. زمانیکه کورد از حقی برخوردار می‌شود، مستقیما به حمله علیه آن دست می‌زند و تلاش می‌کند این دستاورد را از میان بردارد. و می‌داند که این دستاورد برای تمام کوردها خواهد بود. همکار و شریک اصلی دولت ترک، م.ه.پ است، همین نیز نشان می‌دهد که تفکر آنها در مورد کورد چگونه است.

حراست و توسعه نیروهای گریلا برای ما خلق کورد به معنای صیانت و حراست از آزادی و تامین آن است. تنها با گسترش مبارزه گریلا، با مبارزه همه جانبه ما می‌توانیم خود را از  فشار و ظلم و ستم نابودگرانه نجات دهیم. بر این اساس است که از تمام جوانان کوردستان درخواست می‌کنم که علیه اشغالگری استعمارگری، کوردستان را حفظ کنند. زمان آزادی و حفظ موجودیتمان است. علیه فاشیسم  باید در کوه‌ها، در شهرها و در تمام حوزه‌ها دست به مبارزه زده و آن را گسترش دهیم. باید جوانان در همه حوزه‌ها فاشیسم را مورد حسابرسی قرار دهند. جوانان کورد از میراث، اراده و نیرویی اینچنین برخوردارند.