بوتان گرمیانی گریلای ه.پ.گ: نخواهیم گذاشت کوردها با قتل‌عام روبرو شوند

گریلای ه.پ.گ بوتان گرمیانی به حملات اشغالگرانه‌ی دولت ترکیه اشاره کرد و گفت:"ما اجازه نمی‌دهیم خلق کورد قتل‌عام شوند."

در مناطق آواشین، زاپ و متینا دولت ترکیه از ۲۳ آوریل به طور مداوم حملات اشغالگرانه‌ی خود علیه گریلا را انجام می‌دهد. نیروهای گریلا مقاومتی تاریخی انجام داده و همچنان به مقاومت ادامه می‌دهند. گریلای ه.پ.گ بوتان گرمیانی در مورد این مقاومت صحبت کرد.

گرمیانی گفت، اشغالگری‌های دولت ترکیه هیچ محدودیتی ندارد و هم زمان از احزاب باشور کوردستان انتقاد کرد.

‏گرمیانی اعلام کرد، اگر احزاب باشور کوردستان به اشغالگری‌های ترکیه مشروعیت نبخشند، ترکیه هرگز نخواهد توانست این اشغالگری‌های خود را مشروع کند. وی گفت؛"خلق ما باید خوب بداند که آنهایی که در زاپ، آواشین و متینا با دولت ترکیه همکاری می‌کنند، فرزند این خاک نیستند. گریلا خلق کورد و خاک کوردستان را حفظ می‌کند، اما برخی از نیروهای سیاسی گریلا را تهدید می‌کنند. اما همه خوب بدانند پ.ک.ک برای حفظ دستاوردهای کوردها و ارزش‌های کوردستان وجود دارد. دشمن هر روز کوهستان‌های کوردستان را بمباران می‌کند و جنگل ها را می‌سوزاند و در مقابل خلق کورد به اعمال ستیزه‌جویانه دست می‌زند. اما نیروهای گریلا این اشغالگری را نمی‌پذیرند و تا پایان از ارزش‌های کوردها محافظت می‌کنند."

گریلا فرزندان کوردستان هستند

گریلای ه.پ.گ گرمیانی همچنین یادآور شد که خلق کورد در همه جای کوردستان قربانی داده‌اند و گفت؛"کوردها علیه هرگونه حمله مقاومت می‌کنند. اکنون دستاوردهای کوردها تهدید می‌شود. چرا ارتش ترکیه می‌خواهد باشور کوردستان را اشغال کند؟ چون کوردها هنوز به عنوان یک ملت تصمیم خود را به طور کامل نگرفته‌اند و برای تضمین دستاوردهای خود اقدامی همه جانبه انجام نداده‌اند. دولت ترکیه نیز از این خلا استفاده می‌کند. بدون شک گریلا نمی‌خواهد حتی یک خانه کورد بمباران شود و طبیعت کوردستان سوزانده شود. دولت ترکیه کوردها را می‌کشد و باشور کوردستان را اشغال می‌کند و حقوق خلق کورد را به رسمیت نمی‌شناسد. اینها فقط علیه باشور کوردستان نیست، بلکه قتل‌عام علیه همه‌ی کوردستان است. باید همه مقاومت متینا، زاپ و آواشین را ببینند و بدانند که گریلا فرزندان کوردستان هستند."