در ارتفاعات گَوَر با پهباد جنگی و خودروی زرهی عملیات نظامی انجام می‌شود

نیروهای دولت اشغالگر ترکیه در ارتفاعات روستاهای تلوران پایین و تلوران بالا در منطقه گَوَر از توابع استان جولمرگ، دست به عملیات نظامی زده‌اند.

طبق معلومات دریافتی؛ نیروهای دولت ترکیه در ارتفاعات تلوران پایین و تلوران بالا با مشارکت شمار زیادی از نظامیان دست به عملیات نظامی زده‌اند.

در این دو روستا؛ پل‌های واقع بر مسیر کوهستان‌های هوره، بره‌سور و جون با قراردادن خودروی زرهی مسدود شده‌اند و هر دو روستا نیز محاصره شده‌اند.

صبح امروز صدها نظامی با شمار زیادی از خودروهای زرهی به‌نام کیرپ به این محل منتقل شده‌اند.

در حوالی کوه‌های سپیرز و عمریش، پهباد جنگی در آسمان به‌پرواز درآمده است.

روستاییان که دام‌هایشان در کوه‌های بره‌سور به‌سر می‌برند؛ نمی‌توانند به دامهای خود دسترسی داشته باشند. نیز اعلام شده که افراد شیردوش؛ پیش از آن که دامهای خود را بدوشند، به خانه‌هایشان فرستاده شده‌اند.