دستگیری ۴ روزنامه‌نگار در سلیمانیه

چهار روزنامه‌نگار در جریان بازتاب نارضایتی‌های دانشجویان در شهر سلیمانیه باشور کوردستان دستگیر شدند.

به نقل از خبرگزاری روژنیوز از عصر دیروز اطلاعی از دو روزنامه‌نگار این خبرگزاری به نام‌های برهم لطیف و بروا أسعد که در حال پوشش تظاهرات سلیمانیه بودند اطلاعی در دست نیست.

کاروان أنور، رئیس شعبه سلیمانیه سندیکای روزنامه‌نگاران باشور کوردستان و رحمان غریب مدیر مرکز مترو در گفتگو با خبرگزاری روژنیوز اعلام کردند که این دو دو خبرنگار این خبرگزاری از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند.

مرکز مترو برای دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران همچنین اعلام کرده است که بجز دو روزنامه‌نگار روژنیوز، یک خبرنگار شبکه البغدادیه به نام عباس محمد و خبرنگار شبکه الشرقیه العربی به نام راژان ماجد نیز از دستگیر شدگان هستند.

رحمان غریب افزوده است که پس از تحقیقات این مرکز مترو محرز شده است که چهار روزنامه‌نگار در سلیمانیه از سوی نیروهای امنیتی دستگیر شده‌اند.

وی افزود که در مورد دستگیرشدگان با دفتر معاون نخست وزیر اقلیم کوردستان قباد طالبانی گفتگو شده است. به گفته رحمان غریب دفتر نخست‌وزیر اقلیم ادعا کرده است که قباد طالبانی به کرات از نیروهای امنیتی خواسته که روزنامه‌نگاران را در حین فعالیت رسانه‌ای دستگیر نکنند.

دبیر مرکز مترو افزود آنها در انتظار هستند هر چهار روزنامه‌نگار بزودی آزاد شوند.

کاروان أنور رئیس شعبه سلیمانیه سندیکای روزنامه‌نگاران اقلیم کوردستان نیز گفت که آنان برای آزادی روزنامه‌نگاران دستگیر شده در حال گفتگو با مسئولین ذیربط هستند.