دولت ترکیه و اردوغان باید محاکمه شوند

بسی هوزات، ریاست مشترک شورای اجرایی ک.ج.ک ، با بیان اینکه کشتار ٢٣ دسامبر در فرانسه توسط سازمان اطلاعات ترکیه انجام شد، خاطرنشان کرد که فرانسه باید ابعاد ترور را روشن کند و دولت ترکیه و اردوغان را به محاکمه بکشاند.

بسی هوزات، ریاست مشترک شورای اجرایی ک.ج.ک ، با بیان اینکه کشتار ٢٣ دسامبر در فرانسه توسط سازمان اطلاعات ترکیه انجام شد، خاطرنشان کرد که فرانسه باید ابعاد ترور را روشن کند و دولت ترکیه و اردوغان را به محاکمه بکشاند.

رئیس مشترک شورای اجرایی KCK، بسه هوزات ، در برنامه ویژه رسانه ها شرکت کرد و کشتار پاریس در ٢٣ دسامبر ٢٠٢٣ را بررسی کرد. بسی هوزات با بیان اینکه هر دو قتل عام ٩ ژانویه ٢٠١٣ و ٢٣ دسامبر ٢٠٢٢ در مرکز پاریس انجام شد، گفت: در همه جا حملاتی علیه رهبران جنبش زنان کورد، علیه کادرهای رهبری صورت گرفت. در مجموع حملاتی علیه جنبش آزادی کورد انجام شد، با حملە بە زنان کورد، در واقع به جنبش آزادی کورد و جنبش عمومی حمله شد، بنابراین حمله به مردم کورد است. بسی هوزات با یادآوری اینکه طی سالها قتلهای سیاسی زیادی در فرانسه انجام شد، گفت: وقتی از این منظر به قضیه نگاه میکنید، غیرممکن است که اطلاعات فرانسه در این کار دخالت نداشته باشد. شکل گیری قتل های دسته جمعی و از این قبیل قتل های سیاسی به وضوح مسئولیت و نقش فرانسه را در این موضوع برجسته می کند.ما نمی خواهیم کسی را متهم کنیم اما قطعا بخشی از سازمان اطلاعات فرانسه در این کار دخیل است.عده ای از پلیس فرانسه نیز هستند که درگیر این کارند. افرادی از دولت فرانسه در این کار مشارکت دارند. اگر نه امکان رویدادن چنین مسئلەای هست؟ آیا سازمان اطلاعات ترکیه می تواند به تنهایی بیاید، دولت ترکیه بیاید و این قتل عام را در پایتخت فرانسه در یک نهاد سیاسی، در یک نهاد قانونی انجام دهد؟ ابعاد قتل عام باید روشن شود. ریاست مشترک شورای اجرایی KCK از دولت فرانسه خواست تا روشنگری کند.

بسی هوزات درباره این ترورها گفت: کسانی که این ترور را انجام داده اند باید پاسخگو باشند. دولت فاشیست ترکیه باید پاسخگوی این موضوع باشد. هر دو ترور روشن است. دولت ترکیه یک دیکتاتوری فاشیستی است. کسی که این کار را انجام دادە است خود سازمان اطلاعات ترکیه است. فقط با کشیدن ماشه مشکل حل نمی شود. فقط سرزنش تاکتیکی این مشکل را حل نمی کند. آنها هنوز هم می گویند این یک قتل نژادپرستانه است. ربطی به این موضوع ندارد. درباره عمر گونی هم گفتند پارانوئید دارد، بیمار است. او همچنین عامل کشتار ٩ ژانویه پاریس بود. ما دولت ترکیه را به خوبی می شناسیم. دولت ترکیه از مردان حرفه ای و ضروری خود، از اعضای سازمان اطلاعات به عنوان عامل استفاده نمی کند. این نوع کارها توسط گروهی  بیمار انجام می شود. قاتل نگیهان آکارسل یکی از این افراد است. دوستان هم فاش کردند. یکی از مجرمان دستگیر و سپس آزاد شد. پس از آزادی برای مدت کوتاهی به سلیمانیه آمد.

ناگهان آکارسل به شهادت رسید. بسیاری از قتل ها این گونه است. دولت ترکیه افرادی را که سال ها به دلیل جرایم جنایی در زندان بوده اند آزاد می کند و از آنها به عنوان عامل استفاده می کند. این روش سازمان اطلاعات ترکیه است. بسیاری از جاسوس هایی که علیه ما استفاده می شود این گونه هستند. مرتکب جرایم کیفری شده اند؛ از قتل گرفته تا مواد مخدر، دزدی، تجاوز جنسی، پس جنایات فراوان دستگیر و سپس ا سپس آزاد شده است.از این قبیل افراد به عنوان طعمه استفاده می شود.دولت ترکیه پشت این موضوع است.این واضح است.قتل عام پاریس در ٩ ژانویه نیز به انحای مختلف امری مشخص است. عضوسازمان اطلاعات ترکیه اعتراف کرد.مدارک بسیاری از عمر گونی فاش شد، نشان دادە شد که چند بار به آنکارا رفته است، اسناد شنیداری زیادی فاش شده است، تمام این مدارک به دولت فرانسه ارائه شده است، واضح است، قتل عام ٩ ژانویه فاش شده است، مشخص است که این قتل عام  به دستور اردوغان توسط MIT انجام شد اما فرانسه چه کرد؟ معلوم نیست فرانسه باید کشتار ٩ ژانویه را هم روشن کند حقیقت این است که قتل عام روشن شده است، این یک قتل عام آشکار است. دولت ترکیه که مرتکب قتل شده است. این کار توسط میت به دستور اردوغان انجام شد. فرانسه چه کاری انجام می دهد؟ آشکار است ،افشای حقیقت.

ایجاد زمینه برای پاسخگویی از سوی دولت ترکیه، برای محاکمه دولت ترکیه و اردوغان، محاکمه سازمان اطلاعات ترکیه  موارد مهمی بە شمار می رونا. محاکمه شرکای میت در فرانسه، محاکمه و خواست پاسخگویی از آنها. این کاری است که فرانسه باید انجام دهد. قتل عام ٢٣ دسامبر واضح است. کوردها از ابتدا گفته اند که دولت ترکیه مسئول است. چون می دانند. مبارزه، بحث، تجربه، آگاهی، تمرین بیش از ٥٠ سال. چرا کس دیگری به آنها حمله کند؟ آیا ممکن است یک نژادپرست فرانسوی فقط به کوردهایی حمله کند که علیه داعش جنگیدند، داعش را شکست دادند و بشریت را از بلای داعش نجات دادند؟ آیا این کار معقولی است؟ در فرانسه، افراد زیادی از مردمان مختلف، پناهنده وجود دارد.حال در میان آنهابه رهبران جنبش خلق کورد حمله کنند ! این یک هدف خارج از خط نیست. هوال اوین عضو شورای اجرایی KCK است. او یکی از مدیران سطح بالای جنبش زنان است. او یکی از قدیمی ترین دوستانی است که در سال۱۹۸۸ به این جریان پیوست. کار سختی در جنبش وجود دارد. او در چهار نقطه کردستان کار کرده است، زحمات زیادی کشیده است، دلش را داده است، عمرش را پای این مبارزه داده است.

ما شخصیت های این چنین داریم

در روژاوا در مبارزه با داعش نیز تلاش بسیار زیادی کرده است  او تجربیات به دست آمده در طول جنبش را با نیروهای یگان مقاومت شنگال و یگان مدافع خلق به اشتراک گذاشت، کمک جدی به آموزش آنها کرد، کمک بزرگی در مبارزه با داعش کرد، کمک های جدی به انقلاب روژاوا کرد، او کارهای بزرگی انجام داد. آنها به هوال اوین گویی حمله کردند. دوستان دیگر به خاطر اینکه با آن همراه بودند، به دلیل نزدیک بودن به آن هوال ،شهید شدند. با گرامیداشت یاد و خاطرە هوال امین، میر و عبدالرحمن قزل، بە تمامی شهدای انقلابمان ادای احترام می کنیم تمام این شهدا برای این مبارزە تلاشهای وافری انجام دادەاند. دولت ترک در مرکز پاریس این افراد را ترور کردە است. لازم است د؛وت ترک تقاص این کار را پس بدهد. فرانسە هم، دولت ترک نیز باید تقاص این کار را بدهند. خلقمان حساب پس خواهد گرفت.

ارتباط دولت ترک با داعش امری مشهود و بدیهی است

بسی هوزات خاطرنشان ساخت کە لازم است فرانسە چگونگی این قتلعام و ترور را هر چە زودتر روشن کند و در این بارە افزود: لازم است دولت ترک بە دلیل دست زدن بە این ترور دادگاهی شود. دولت ترک دولتی نابودگر و قاتل است. در همە جای جهان ترور دولتی را اشاعە میدهد. سالیان درازی است کە با داعش همکاری می کند. انفجارهایی کە داعش در اروپا انجام دادە است بدون تردید همە با همکاری میت بودە است. میت آن را سازماندهی کردە است، دولت ترک در پشت پردە قرار دارد. پیش از این نیز در فرانسە انفجارهایی روی دادند.  تمام این انفجارها از سوی میت سازماندهی شدە بودند.  داعش  و دولت ترک با هم همکاری دارند. همکاری آنها نیز استراتژیک است، نیرویی متحد همدیگر هستند. سالیان درازی است کە با هم فعالیت دارند. در مقابلە با کورد جنگی برای نابودی را بە پیش می برند. در مقابلە با خلقهای منطقە، در مقابلە با بشریت دست قتلعام و حملە می زنند. ارتباطات دولت ترک با داعش را همە میدانند، دولت ترک در بسیاری از مناطق داعش را بە عنوان ابزاری بەکار می گیرد. تا دولتهای اروپایی را ناگزیر بە پذیرش سیاستهای خود نماید. داعش را در اروپا مورد استفادە قرار میدهد. از طریق داعش است کە در اروپا دست بە ترور می زند. دولت ترک هم اکنون هم از طریق تبهکاران و تبهکاران داعشی جنگ را بە اروپا کشاندە است.

این حملە حملەای بە خلق فرانسە هم محسوب می شود

آیا حملە در فرانسە حملە بە خلق فرانسە هم محسوب می شود؟ بلە، این حملە همزمان حملەای بە خلق فرانسە هم محسوب میشود. حملەای علیە بشریت ااست. حملەای بە جامعە اروپا و ارزشهای آنان است. خلقمان از روز نخست اعتراض شدیدی را نسبت بە این مسئلە نشان داد. من بە این موضع اصولی خلقمان درود فرستادە و لازم است تا زمان روشن شدن ابعاد این ترور، ترور ٩ ژانویە، تا زمانیکە دولت ترک دادگاهی شود، برخودان خلق ادامە پیدا کند.

برخودان قدرتمند نتایج مهم خود را بە دنبال خواهد داشت

بسی خوزات ریاست مشترک شورای رهبری ک.ج.ک خاطرنشان ساخت کە این مسئلە هم اکنون در رسانەها و افکار عمومی جهان مورد بحث قرار گرفتە است. اعتراضات جدی در این بارە وجود دارند. شاهد اعتراضات جدی از سوی مقامات فرانسوی نیز هستیم. موضعگیری و بیانیەهایی را در این بارە بە یمن برخودان خلقمان شاهد بودەایم. ما مشاهدە شد کە اگر برخودان خودمان خود را با قدرت هر چە بیشتر ادامە بدهیم، بدون تردید بە نتیجە دست خواهیم یافت. تقاص این کار را از دولت ترک خواهیم گرفت. دولت ترک را بە پای میز محاکمە خواهیم کشاند. فرانسە نیز ناگزیر خواهد شد کە واقعیات را فاش کند.

ترور پاریس در ٢٣ دسامبر ادامە ترور ٩ ژانویە است. در واقع  بخشی از حملات نابودگرانە ای هستند کە علیە کورد انجام می شوند. دولت ترک حملات نابودگرانە خود را بە خارج از هر چهار بخش کوردسان کشاندە است. در هر جا اگر کوردی حضور داشتە باشد، در همانجا حملەاش را صورت میدهد. در مقابل در، کوردها ر اترور می کند. ترور پیشاهنگان کورد را بە عنوان حقی برای خود  قلمداد می کند و تلاش میکند جهانیان را نیز نسبت بە پذیرش از مسئلە متقاعد کند. بە همین دلیل است کە در همە جا دست بە قتلعام می زند. تلاش میکند تا اروپا را بە سوی مسیر خود بکشاند.

در خاتمە بسی خوزات اعلام نمود کە ما وارد ژانویە شدەایم. بە همین مناسبت با گرامیداشت یاد و خاطرە هوال سارا، فیدان دوغان و لیلا، یاد تمام شهدای آزادی را گرامی میداریم. رویاها و اهداف آنان را بدون تردید  تحقق می بخشیم و یان مبارزە را بە پیروزی خواهیم رساند.