فراخوان کمیته زندانیان پ.ک.ک و پاژک خطاب به زندانیان اعتصاب غذا

کمیته زندانیان پ.ک.ک و پاژک:"ما اذعان داریم که رفقایمان در زندان، اعتصاب غذا را در اولین سالروز آغاز کارزار «روز روزِ آزادیست» به پایان می‌رسانند."

کمیته زندانیان حزب کارگران کوردستان (پ.ک.ک) و حزب آزادی زنان کوردستان (پاژک) خطاب به زندانیان شرکت کننده در زندان‌های رژیم ترک فراخوانی منتشر کرد.

این کمیته در فراخوان خود با اشاره به تاریخ مقاومت زندان و نقش آن در کسب دستاوردهای تاریخ‌ساز ملت کورد بر تداوم کارزار «روز روزِ آزادیست» در سال ٢٠٢١ تأکید نموده و خواستار پایان اعتصاب غذا‌ی زندانیان سیاسی و فعالین کورد شده و می‌افزاید: "اگر ما این واقعیت‌ها را مد نظر قرار دهیم که رفقای زندان همیشه علیه استعمار و نسل‌كشی مبارزه را به پیش برده‌اند و در چارچوب کارزار «روز روزِ آزادیست» با اعتصاب غذای چرخشی از این کارزار حمایت کرده‌اند، ما این اعتصاب را کافی می‌دانیم. زیرا رفقای زندان در پیشرفت کارزار و تقویت آن نقشی بزرگ را ایفا کرده‌اند. ما اذعان داریم که رفقایمان در زندان، آکسیون اعتصاب غذا را در اولین سالروز کارزار «روز روزِ آزادیست» به پایان می‌رسانند. هیچ تردیدی نداریم که این رفقا در حال مقاومت هستند و آکسیون‌هایی همچون اعتصاب غذا دائمی و چرخشی را به شکل‌های جداگانه و نیرومندتری ادامه داده و در کارزار شرکت خواهند کرد. واضح است که مقاومت آنان همیشه به مبارزه رزمندگان راه آزادی، عموم خلق، زنان، جوانان و دوستان نیرو بخشیده است.

به تمامی مقاومتگران زن و مرد در زندان‌ها که با فداکاری در کارزار «روز روز آزادیست» جای گرفته‌اند درود و سلام می‌فرستیم. همچون همیشه برای مبارزه آنان آرزوی موفقیت داریم."