فراخوان شماره ۱۲ «مرکز خیزش مردم انقلابی کوردستان»

«مرکز خیزش مردم انقلابی کوردستان» درخصوص مشارکت عمومی در مراسم چهلم شهید «دانیال پابندی» در سقز فراخوانی را منتشر کرد.

«مرکز خیزش مردم انقلابی کوردستان» جهت مشارکت عمومی در مراسم چهلم شهید «دانیال پابندی» در سقز بیانیه‌ای منتشر کرد و طی آن از همه‌ بالاخص خلق سقز خواست که در مراسم شرکت کنند.

متن بیانیه:

همانطور که مردم غیور و آزادیخواه‌مان مستحضر هستند، رژیم کودک‌کُش و جمهوری اعدام ایران در جریان قیام «ژن، ژیان،‌ آزادی» دهها نوجوان بی‌گناه را بی‌رحمانه به شهادت رسانده است. به شهادت‌رساندن «دانیال پابندی» جوان ۱۷ ساله در جریان قیام جوانان در روز ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در شهر سقز یکی از زنجیره جنایات ضدبشری رژیم کشتار و اعدام می‌باشد. حضور مردم غیور سقز به شیوه‌ای باشکوه در مراسم چهلم شهید دانیال پابندی یک وظیفه اخلاقی و انسانی است.

در جریان قیام مردم و جوانان مبارز سقز در شب ۲۵ آبان ۱۴۰۱ نیروهای کشتارگر رژیم اعدام در خیابان فرقانی محله شهناز سقز «دانیال پابندی» جوان پاک ۱۷ ساله را با شلیک مستقیم گلوله به شهادت رساندند. مردم مبارزمان اجازه ندادند که پیکر پاک پابندی از سوی نیروهای ستم‌گر رژیم ربوده شود و با حضور گسترده بر سر مراز پابندی در آرامستان آیچی‌ شهر وظیفه انسانی و اخلاقی خویش را در قبال شهیدان و قیام بجای آوردند.

«مرکز خیزش مردم انقلابی کوردستان» از مردم مقاومت‌گر و آزادیخواه شهر سقز که قیام ژینا و «ژن، ژیان، آزادی» را آغاز نموده و درخت سرسبز آن را با خون پاک فرزندان خویش آبیاری نمودند، دعوت بعمل می‌آورد که در روز دوشنبه، ۵ دی روز چهلم شهادت دانیال پابندی، بر سر مزار وی حضور بهم برسانند. سقز شهری است که قیام را از آنجا آغاز کردیم،  پس بیایید با حضور خویش گوشه‌ای از دین‌مان به این شهدای نوجوان را ادا کنیم. حضور در صحنه‌های مبارزاتی و تداوم قیام، مسیر برحق برای جلوگیری از اعدام جوانان زندانی نیز هست. شهادت جوانانی چون پابندی لایق آن است که در چنین روزهایی به یاد آنها در شهرهای دیگر هم در حمایت از مردم خیزش‌گر سقز آکسیون‌های اعتراضی برپادارند.                                                                                                                                               

شهیدان نمی‌میرند                                           

زنده‌باد قیام «ژن، ژیان،‌ آزادی»