فرماندهی نیروهای مدافع زنان روژهلات: سارا تاریخ گذشته و آینده زنان است

فرماندهی نیروی مدافع زنان شرق، "ه.پ.ژ" در یک بیانیه نیروهای سهیم در واقعه کشتار جمعی سکینه جانسز و یارانش در پاریس را در آستانه نهمین سالگرد آن محکوم کرده و می‌گوید مبارزه رفیق سارا، روژبین و روناهی از سوی همرزمانشان ادامه دارد.

فرماندهی نیروی مدافع زنان شرق در یک بیانیه با ذکر مصائبی که زنان در عصر مدرنیتەی سرمایه‌داری با آن مواجهند، به این نکته اشاره می‌کند که این نظام، مبارزه زن بر اساس ایدئولوژی رهایی زن برگرفته از فکر و فلسفه رهبر آپو را تهدیدی علیه خود تلقی می‌کند و طرح جنگ با آن را طبق یک برنامه پیش می‌برد.

این بیانیه واقعه نفرت‌انگیز ترور سه زن انقلابی کورد طی نهم ژانویه ٢٠١٣ در پاریس را در این چارچوب عنوان کرده و می‌گوید دشمن با دسیسه‌گری از طریق این قتل‌عام در واقع در پی لطمه زدن به رهبری، جنبش زنان آزاد و عموم زنان و جوامع جهان بود.

فرماندهی ه.پ.ژ به وجود هزاران گریلای فدایی که رهروان خط فکری سکینه جانسز هستند اشاره کرده و می‌گوید او یک بنیان‌گذار جنبش زنان، یک چهره انقلابی و معنوی بود که عملکردش بر اقصی‌نقاط دنیا تأثیرگذار است.

در بخشی از این بیانیه نوشته شده که گریلاهای ه.پ.ژ در روژهلات کوردستان و ایران در برابر نظام مردسالار و اشغالگر ایران مطابق خط مشی رفیق سارا مبازره می‌کنند تا بتوانند زنان فارس، آذری، بلوچ، ترک و عرب را حول اندیشه و فلسفه رهبر آپو گردهم بیاورند و سازمان دهند. 

فرماندهی ه.پ.ژ می‌گوید در این سرزمین نیز مانند سایر نقاط جهان، زنان نیاز به خودشناسی و اراده ‌مندی و سازمان‌یافتگی دارند. وقتی که به این موارد می‌پردازیم، قبل از همه شهید سارا و پیکار او به یاد و خاطر انسان می‌آید.

نیروی مدافع زنان روژهلات با تصریح آن که زندگی شهید سارا مبارزه با بردگی هزاران سالەی زن بود، می‌گوید وصیت رفقای شهید به ما تدام‌بخشی به این مبارزه علیه بردگی زن و اجتماع است.

فرماندهی ه.پ.ژ اضافه می‌کند برای پیوستن بهم زنان روژهلات کوردستان و ایران و دفاع یکپارچه از تاریخ مادر- خداوند و تقویت احساسات آزادیخواهانه در حوزەهای زندگی، می‌باید به صف گریلاهای آزادیخواه پیوست و مبارزه زنانی همچون سارا، شیرین، کاوندا و زیلان پپوله‌ها را ادامه داد.