گریلاهای یژا ستار: با مشی بریتان در برابر دشمن می‌جنگیم

زنان گریلا که دشمن را با حملات پی در پی خود غافلگیر می‌کنند و به مواضع آن ضربه می‌زنند، می‌گویند تصمیم خود برای پیروزی در این جنگ تاریخی را گرفته‌اند. آنها می‌گویند حتی اگر یک گریلا در کوهستان بماند، از مردمش در برابر دشمن دفاع خواهد کرد.

مناطق کوهستانی زاگرس تا متینا و هفتانین تا آواشین در کوردستان ماه‌هاست صحنه مقاومت گریلاهای یژاستار در برابر هجوم ارتش اشغالگر ترکیه است. دو گریلای یژا ستار می‌گویند از روز عملیات انقلابی گُلناز کاراتاش معروف به رفیق بریتان که از پرچمداران نخستین پ.ک.ک بود، مبارزه زن تاکنون گسترش یافته است.

زیلان دوریم که از گریلاهای در مناطق جنگی است، با اشاره به اینکه مبارزه بریتان اکنون به منشا انگیزه و امید برای زنان جهان بدل شده، می‌گوید: "خط بریتان به الگویی برای همه بدل شد. ما گریلاهای یژا ستار می‌خواهیم برای پیروزی در راه هوال بریتان مبارزه کنیم. او موضع بسیار قدرتمندی در برابر تسلیم‌پذیری گرفت. هوال بریتان بود که شخصیت آزاد یک زن را نشان داد. مبنای مبارزه ما ادامه راه اوست که در برابر خائنین سر خم نکرد. اقدام هوال بریتان همه را تحت تأثیر قرار داد و به عنوان یک فلسفه زندگی ادامه یافت."

زیلان دوریم می‌افزاید: "بی‌گمان مقاومت ما می‌تواند هزینه داشته باشد و شهادت هم روی‌ دهد. نباید فراموش کرد که هر رفیق ما موضع یک زن آزاد را نمایش می‌دهد. ما تا پیروزی خواهیم جنگید. تا زمان آزادی خلقمان و دیگر مردم تحت ستم.

همرزم او، هیفی آمانوس هم واکنش بریتان در برابر خیانت‌کاری را موجب تکثیر هزارن نفری بریتان‌ها در سال‌‌های گذشته دانسته و اضافه می‌کند: "عملیات بریتان پاسخی به فکرهای اشتباه بود. عملیاتی که در جنوب کوردستان انجام داد صدایش به جهان رسید. هزاران زن انقلابی اکنون با مشی بریتان آموزش می‌بینند و مدافع آن هستند. جنگی سنگین در کوه‌های کوردستان جریان دارد. حکومت ترکیه با کمک نیروهای منطقه‌ای علیه ما می‌جنگد. عملیات هوال بریتان علیه همین خیانت بود."

گریلای یژاستار همچنین به توسل ترکیه به سلاح‌های ممنوعه پرداخته و می‌گوید گریلاها به پیشگامی زنان در ارتفاعات ورخل در حال نبردی تاریخی با دشمنی هستند که از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند.

هیفی آمانوس که تأکید دارد هدف این جنگ نمی‌تواند فقط معطوف به گریلاهای کوردستان باشد، می‌گوید: "اگر دشمن از سلاح شیمیایی امروز علیه گریلا استفاده می‌کند، در زمانی کوتاه می‌تواند علیه هولیر و سلیمانیه هم استفاده کند. اگر مقاومت نکنیم، مردم ما نسل‌کشی خواهد شد. حکومت ترکیه با اشغال عفرین و سرکانی در حال جنایات ضد بشری علیه مردم ما است. اما اگر حتی تنها یک گریلا در کوه‌های آزاد کوردستان باقی مانده باشد، او در برابر دشمن از خلقش دفاع خواهد کرد.