گریلاهای یژا ستار: رفیق سارا خط پیروزی است

بریوان جودی، یک زن عرب اهل شداد اعلام نمود، این گفته رهبری که "اگر همه از کوهستانها پایین بیایند، زنان نباید هرگز کوهستان را ترک کنند" و همچنین گفته رفیق سارا "زندگی من همیشه جنگ بوده است" سبب شد تا من جستجو به دنبال آزادی را آغاز کنم.

گریلاهای ه.پ.گ و یژا ستار با اراده و عملیات‌های موفق علیه اشغالگری دولت ترکیه سال نو را آغاز کردند.

گریلاهای یژا ستار بریوان جودی و روسیدا بوتان در نهمین سالگرد قتل‌عام پاریس با خبرگزاری فرات صحبت کردند.

گفته‌ی "زندگیم همیشه جنگ بوده است"سبب پیوستنش به مبارزات شد

گریلای عرب بریوان جودی اعلام کرد، نظرات و زندگی شهید سارا بسیار بر وی تاثیر گذاشته و سبب شده است تا او تصمیم بگیرد، به کوهستان‌های کوردستان برود.  وی همچنین اعلام کرده است، این گفته که" زندگیم همیشه جنگ بوده است" سبب شد تا جستجو به دنبال آزادی را آغاز کند. وی گفت "‌من عرب هستم و اهل شداد می‌باشم. زمانی که رفقا را شناختم، جستجو و تحقیقات خود را آغاز کردم. در آن زمان دو گفته بیشترین تاثیر را بر من گذاشتند. رهبر آپو گفته بود؛"اگر همه از کوهستان‌ها پایین بروند، زنان نباید هرگز کوهستان را ترک کنند" و دیگری گفته رفیق سارا بود که گفته بود، "زندگی من همیشه جنگ بود" این سخنان بسیار توجه مرا جلب کردند و من نیز به کوهستان روی آوردم. من بسیار به این مسئله فکر می‌کردم که چگونه زندگی کسی همیشه جنگ بوده است. به همین دلیل همیشه از رفقا سوال می‌پرسیدم. با گذشت زمان کم کم تفکر در من افزایش یافت  زمانی که من کتاب رفیق سارا را می‌خواندم، فهمیدم که او خود شخصیتی مقاومتگر بوده و جنگی بزرگ انجام داده است. به همین دلیل "زندگیم همیشه جنگ بود"، درس‌های بسیاری به من آموخت. من جنگی بزرگ با خودم انجام دادم. انسان هر چقدر با خود بجنگد، می‌تواند موفقیت‌های بزرگتری به دست آورد و نیروی خود را بشناسد و این گونه می‌تواند به نیرویی برای اطرافیانش تبدیل شود. برای آنکه به سطح آزادی زنان تبدیل شویم، باید زندگی رفیق سارا را برای خود نمونه قرار دهیم و به فلسفه‌ی زندگی آزاد باور داشته باشیم. اگر انسان تلاش و کوشش داشته باشد، می‌تواند مانند رفیق سارا زندگی کند. همچنین می‌تواند به یک نیرو و راه حلی برای جامعه تبدیل شود. در خط رفیق سارا با اسرار و تلاش بسیار آزادی زنان را به دست خواهیم آورد. او ممکن است به طور فیزیکی در میان ما نباشد اما روح و تفکرش همیشه با ماست و با ما زندگی می‌کند.

دشمن نتوانست مانع از مقاومت بزرگ او شود

روسیدا بوتان در صف گریلاهای یژا ستار در عملیات انقلابی گریلاها شرکت کرده و اکنون در سنگرهای جنگ خابور است. وی اعلام نمود، زندگی شهید سارا همیشه در مبارزاتشان راه درست را به آنها نشان می‌دهد. او گفت؛"موضعگیری رفیق سارا علیه دشمن و هم زمان در جامعه برای ما نمونه است. این در حقیقت موضع‌گیری زندگی آزاد است. ما تلاش می‌کنیم تا در وجود خود موضع‌گیری و مقاومت ایجاد کنیم. پایبندی ایشان به رهبری و زندگیش تاثیر بسیاری بر انسان می‌گذارد. او مانند یک زن مقاومتگر حتی بر دشمن نیز تاثیر می‌گذارد. دشمن نتوانست مانع مقاومت و موضع‌گیری قدرتمند او شود، به همین دلیل دشمن این قتل‌عام را انجام داد.

ما به عنوان گریلاهای یژا ستار تلاش می‌کنیم، شخصیت رفیق سارا را در خود ایجاد کنیم. کار و مبارزاتی که رفیق سارا در سازمان بنیاد نهاده است، بسیار بزرگ می‌باشد. به ویژه او برای پیشرفت رفقایش بسیار تلاش کرده است. کتاب‌هایی که از وی برجای مانده است، به اساس تغییر در ماه تبدیل می‌شوند. زمانی که ما زندگی رفیق سارا را مطالعه می‌کنیم، یک قدم به آزادی نزدیکتر می‌شویم. چون با جنگ حقیقی و مبارزاتی بزرگ آشنا می‌شویم. جنگ ما در این پروسه، جنگ بودن و نبودن است. دشمن نیز از نیروی گریلا آگاه است. به همین دلیل اخیراً درمانده شده و از روش‌های غیر اخلاقی استفاده کرده و در مقابل چشم جهانیان از سلاح شیمیایی استفاده می‌کند. به همین دلیل یک بار دیگر به مناسبت سالگرد شهادت رفیق سارا عهد می‌بندیم، انتقام همه‌ی رفقایی را که در این مقاومت بزرگ و باشکوه شهید شدند، بگیریم. مبارزات ما همیشه متفاوت و قدرتمند‌تر خواهد بود و پیروز خواهیم شد."