هِمن مامند: حملات پ.د.ک هزاران برابر اشغالگری ترک‌ها فاجعه‌بارتر است

هِمن مامند، روزنامه‌نگار کورد حملات پ.د.ک به نیروهای گریلا را محکوم کرد و می‌گوید:"حملات پ.د.ک به نیروهای گریلا هزار برابر اشغالگری رژیم ترک فاجعه‌بارتر است و این کار اقدامی خائنانه و مایه شرم است."

هِمن مامند، روزنامه‌نگار کورد در گفتگو با خبرگزاری روژنیوز ضمن محکومیت حملات و تحرکات نظامیان بارزانی و پافشاری پ.د.ک بر کوردکشی گفت:"چندین بار با برپایی راه پیمایی و فعالیت‌های اعتراضی جنگ کورد-کورد را محکوم کردیم. مسعود بارزانی، رئیس پ.د.ک وعده داده بود که یکبار دیگر وارد جنگ کورد نشود. اما مثل همیشه به این قول هم عمل نکرد. همچنانکه می‌دانیم در مدت گذشته ١٣ گریلا از سوی نظامیان پ.د.ک به شهادت رسیدند، این مایه شرمی بسیار بزرگ است."

مامند افزود: "پیشنیان ما گفته‌اند که تیری که دوست به تو می‌زند هزار برابر تیر دشمن دردآورتر است، یعنی حملات پ.د.ک هزار برابر حملات اشغالگرانه ترک فاجعه‌‌آمیز بوده و خیانتی بزرگ است. رژیم ترک تصمیم به دشمنی گرفته و ما را به شهادت می‌رساند، آنان دشمن هستند، اما فاجعه و شرم این است که نظامیان پ.د.ک خود را کورد بدانند و گریلا را به شهادت برسانند."

هِمن مامند در پایان خطاب به پ.د.ک گفت:"به پ.د.ک می‌گوییم که اگر با برادران کورد همکاری نمی‌کند، نباید به خبرچینی برای دشمن بپردازد و به دشمن کمک کند. به همین منظور یکبار دیگر یکبار دیگر خیانت پ.د.ک و اعمال آنرا رسوا می‌کنیم. از مسعود بارزانی می‌خواهیم که در تصمیم خود [برای کوردکشی] تجدید نظر کند و این جنگ را متوقف کند."