هورامان همیشه زیباست

هورامان از زیباترین مناطق جغرافیای بزرگ کوردستان است. هورامان در هر فصل سال با زیبایی مختص خویش انسان را به وجد می‌آورد.

هر منطقه و بخشی از چهاربخش کوردستان شکوه و زیبایی ویژه‌ای را داراست. از باکور به باشور، از روژاوا به روژهلات کوردستان مناطق زیبایی در این جغرافیا وسیع جای دارند.

هورامان یکی از مناطق پرشکوه است که بخشی از آن در روژهلات کوردستان و بخش دیگر در باشور واقع شده است. جغرافیای هورامان بسیار گسترده‌تر از مناطقی است که ساکنان امروزه آن با زبان هورامی سخن می‌گویند.

هورامان با طبیعت زیبای خود شناخته می‌شود، خانه‌هایی که روی دیگر در گردنه‌‌‌ها و دره‌ها ساخته شده‌اند ویژگی این بخش از کوردستان است.

جغرافیای هورامان با زیبایی خویش هر انسانی را به حیرت وامی‌دارد و این زیبایی در تاریخ مردمان این سرزمین خود را نشان داده است.